Social

S-a dat START-ul la înscrieri!

S-a dat START-ul la înscrieri!

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al judeţului Brăila recrutează candidaţi pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ din Ministerului Apărării Naţionale și Academia Națională de Informații “Mihai Viteazul” care pregătesc personal pentru nevoile ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2020.

Numărul de locuri aprobate în instituţiile de învăţământ ale  Ministerului Apărării Naţionale, care şcolarizează personal pentru nevoile unităţilor Ministerului Afacerilor Interne este de 136 locuri pentru ofiţeri, din care 101 locuri la instituțiile de învățământ superior ale M.Ap.N. și 35 locuri la Academia Națională de Informații “Mihai Viteazul”, şi 62 locuri pentru maiştri militari, cu diferite specialităţi.

Locurile scoase la concurs sunt comune pentru femei și bărbați, absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, să aibă vărsta de minimum 18 ani și maxim 27 de ani împliniți în cursul anului participării la concurs.

Informaţii suplimentare privind perioada de recrutare, condiţii de înscriere, conţinutul dosarului de recrutare, etapele şi probele de concurs se pot obţine la Serviciul Resurse Umane (tel. 0239.611212,  int. 27006) din cadrul inspectoratului, pe pagina www.isubraila.eu/Despre institutie/Organizare/Cariera și pe pagina oficială de facebook a ISU Dunărea Brăila

Cererile de participare la concursurile de admitere în instituţii de învăţământ ale M.Ap.N. se primesc de către structura de resurse umane, în raport de domiciliul sau reședința înscrisă în cartea de identitate, până la data de 16.06.2020.

Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al judeţului Brăila, Bulevardul Dorobanţilor nr. 468, până la data de 16.06.2020 orele 15.00.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •