Social

Rata șomajului în județul Brăila la sfârșitul lunii septembrie

Rata șomajului în județul Brăila la sfârșitul lunii septembrie

La sfârșitul lunii septembrie 2020, în evidențele AJOFM Brăila erau înregistrați 4874 șomeri, din care 2122 femei. Rata șomajului în județul Brăila la sfârșitul lunii septembrie era de 3,96 % cu 0,39 puncte procentuale mai mare decât valoarea înregistrată la finele aceleiași luni a anului 2019.

Din totalul de 4874 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Brăila, 929 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3945 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3462 șomeri provin din mediul rural și 1412 sunt din mediul urban.

Șomerii cu studii gimnaziale, reprezintă 32,21 % din total și au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Brăila, urmat de cei cu studii primare (23,57 %) și cei fără studii (16,60 %), iar 11,22 % au absolvit școală profesională/arte și meserii. Șomerii cu nivel de instruire liceal și postliceal reprezintă 13,05 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 3,35 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2045 persoane foarte greu ocupabile, 1783 greu ocupabile, 575 mediu ocupabile, iar 471 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •