Sport

Rata șomajului în Brăila cu aproape 1% mai mare decât media națională

Rata șomajului în Brăila cu aproape 1% mai mare decât media națională

La sfârșitul lunii martie 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila erau înregistrați 5167 șomeri (din care 2025 femei), rata șomajului fiind de 4,11 %, cu 0,82 puncte procentuale sub valoarea înregistrată la finele aceleiași luni a anului 2018.

Din totalul de 5167 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Brăila, 699 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 4468 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3888 șomeri provin din mediul rural și 1279 sunt din mediul urban.

Șomerii cu studii gimnaziale (37,37 %) au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Brăila, urmat de cei cu studii primare (24,40 %) și cei fără studii (15,62 %), iar 10,70 % au absolvit școală profesională/arte și meserii. Șomerii cu nivel de instruire liceal și postliceal reprezintă 9,26 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 2,65 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 3244 persoane foarte greu ocupabile, 1696 greu ocupabile, 82 mediu ocupabile, iar 145 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •