Silviu Mares 6 martie 2015
Proiectul de combatere a muncii la negru, extins in toata tara
Proiectul de combatere a muncii la negru, extins in toata tara
Proiectul de combatere a muncii la negru, extins in toata tara

Proiectul pilot vizând salariile subdeclarate a fost extins la nivel naţional, începând cu luna februarie 2015. În acest sens, au fost selectaţi pentru inspectie fiscală contribuabili cu risc fiscal privind nedeclararea/subdeclararea veniturilor din salarii şi/sau de natura salarialã, având ca obiectiv verificarea impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale obligatorii. Se estimează ca pentru anul 2015 să fie efectuate verificări în cadrul acestui proiect la un număr de peste 1000 contribuabili.

La selectarea contribuabililor se va avea în vedere un set complex de criterii de risc, cum ar fi înregistrarea de salarii subdeclarate faţã de media pe ramurã, numãrul mediu de salariaţi conform bilanţului, cheltuiala medie cu salariile, numãrul mediu de asiguraţi, ponderea numãrului de angajaţi cu timp parţial de muncã în total numãr angajaţi sau numãrul de angajaţi cu salariu minim pe economie.

Începând cu data de 1 iulie 2014, s-a lansat programul de inspecţii fiscale pentru 500 de contribuabilii selectaţi în pilot vizând reducerea salariilor subdeclarate la contribuabilii mijlocii din regiunile Braşov şi Ploieşti.

Organele fiscale teritoriale au finalizat, pânã la data de 31.01.2015, un numãr de 489 inspecţii fiscale pe contribuţii sociale şi impozit pe venituri de naturã salarialã la contribuabilii selectaţi în cadrul proiectului pilot, în urma cãrora s-au stabilit obligaţii fiscale suplimentare (impozit pe venit, contribuţii sociale şi accesorii aferente) în sumã totalã de peste 143 milioane de lei, s-au aplicat amenzi în sumã de cca 340.000 lei, au fost înaintate organelor de urmãrire şi cercetare penalã sesizãri penale pentru un prejudiciu în valoare de aproape 20 milioane de lei şi s-au instituit mãsuri asiguratorii în sumã totalã de peste 45 milioane de lei.

Comentarii