Administratie

Proceduri simplificate, in beneficiul cetateanului

Proceduri simplificate, in beneficiul cetateanului
Proceduri simplificate, in beneficiul cetateanului
Proceduri simplificate, in beneficiul cetateanului

Nou: actul de identitate și dovada plății amenzii de circulație se pot trimite, scanate, pe adresa de e-mail a Inspectoratului de Poliție Județean Brăila.

Poliția Română operaționalizează prevederile O.U.G. nr. 41 din 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Atât copia actului de identitate, necesară obținerii unor documente de la poliție (cazier judiciar, avize, atestate etc.), cât și dovada plății amenzii de circulație se pot trimite, scanate, pe adresa de mail a Inspectoratului de Poliție Județean Brăila.

Astfel, pentru a nu mai apela la serviciile poștale sau pentru a nu vă mai deplasa la unitatea de poliție, trebuie să transmiteți dovada plății amenzii pe adresa de   e-mail a inspectoratului, [email protected], pe care o găsiţi şi accesând site-ul br.politiaromana.ro secțiunea Informaţii generale/Inspectoratul judeţean🙁https://br.politiaromana.ro/ro/informatii-generale/inspectoratul-judetean).

De asemenea, nu mai este nevoie să veniți cu copie xerox a cărții de identitate pentru a obține documente eliberate de poliție. Este suficient să transmiteți copia scanată a documentului de identitate pe e-mailul Inspectoratului de Poliție Județean.

Totodată, pentru obținerea certificatului de cazier judiciar, nu se mai solicită timbrul fiscal în valoare de 2 lei.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în situațiile în care cererea este depusă în România.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •