Administratie

Primaria a dat in folosinta 14 locuinte sociale pe strada Ancorei

Primaria a dat in folosinta 14 locuinte sociale pe strada Ancorei
Primaria a dat in folosinta 14 locuinte sociale pe strada Ancorei
Primaria a dat in folosinta 14 locuinte sociale pe strada Ancorei

Primăria Municipiului Brăila,  a finalizat proiectul “Renovare imobil situat în municipiul Brăila, Strada Ancorei nr. 12 (P+1) pentru asigurarea unor locuinte sociale de calitate”.

Municipiul Brăila, în calitate de Beneficiar, a semnat pe data de 10.05.2014 contractul de finanțare pentru proiectul ”Renovarea imobilului, situat in Str. Ancorei nr.12 (P+1), pentru asigurarea unor locuinte sociale de calitate”, cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est Braila, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013.

Proiectul a fost finantat prin Programului Operaţional Regional 2007- 2013, Axa Prioritară 1 – ”Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.1 – ”Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul – ”Poli de dezvoltare urbană”.

Valoarea totală a proiectului, care s-a finalizat în decembrie 2015, conform contractului de finanţare a fost 3.274.917,60 lei, din care:

 • contribuția Uniunii Europene este de 2.603.498,77 lei,
 • contribuția din bugetul național este de 571.894,88 lei.
 • contribuția beneficiarului este de 99.523,95 lei.

[quote]Valoarea finală a proiectului a fost de 1.661.607,71 lei, ceea ce a generat o economie de 1.613.309,89 lei faţă de valoarea contractată[/quote], precizează surse din cadrul Primăriei Brăila.

Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea dezvoltării sociale într-un mod durabil, potrivit nevoilor şi resurselor locale specifice.

Obiectivul specific al proiectului a vizat creşterea rolului social al polului de dezvoltare şi a calităţii infrastructurii sociale la nivelul municipiului Brăila.

Ca urmare a lucrărilor de renovare și recompartimentare a imobilului situat pe str. Ancorei nr.12, au fost realizate 13 apartamente cu o cameră și un apartament cu două camere, dotate cu baie şi bucătărie proprie. Recepția la terminarea lucrărilor precum și predarea către SUPAFCL Brăila în vederea închirierii locuințelor, au avut loc în data de 28.12.2015.

Renovarea și recompartimentarea imobilului situat în str. Ancorei, nr.12, a condus la îmbunătățirea calității vieții persoanelor care fac parte din categoriile sociale aflate în situația de a solicita locuințe sociale, în general și implicit a categoriilor  sociale defavorizate, în particular, inclusiv persoane de etnie romă.

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •