Social

Peste 9 mii de someri inregistrati la AJOFM Braila

Peste 9 mii de someri inregistrati la AJOFM Braila
Peste 9 mii de someri inregistrati la AJOFM Braila
Peste 9 mii de someri inregistrati la AJOFM Braila

În primele 10 luni ale anului 2015 în urma activităţilor desfăşurate de A.J.O.F.M. Brăila, au fost ocupate 5514 persoane aflate în evidenţa agenţiei. Solicitanţii de loc de muncă au participat la măsuri active de informare, consiliere şi orientare profesională, cursuri de formare profesională. De asemenea, angajatorii au beneficiat de subvenţionarea locurilor de muncă pentru încadrarea şomerilor peste 45 ani, şomerilor care sunt parinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, absolvenţilor din instituţii de învăţământ şi tinerilor cu risc de marginalizare socială.

Dintre persoanele ocupate 1842 (33,4 %) sunt reprezentate de femei, iar 3672 (66,6 %) de bărbaţi; 1485 (26,9 %) persoane sunt din mediul rural, iar 4029 (73,1 %) din mediul urban. Precizăm faptul că 831 (15,1%) dintre persoanele ocupate sunt cu vârsta mai mică de 25 ani, 2762 (50,1 %) cu vârsta cuprinsă între 25 – 45 ani, iar 1921 (34,8 %) cu vârsta peste 45 ani. Structura persoanelor angajate pe niveluri de pregătire şcolară s-a prezentat astfel: 3416 (62,0 %) şomeri cu nivel de pregătire primar, gimnazial şi profesional/şcoală de arte şi meserii; 1517 (27,5 %) cu nivel de pregătire liceal/postliceal şi 581 (10,5 %) cu nivel de pregătire universitar.

La data de 31 octombrie 2015 în evidenţele A.J.O.F.M. Brăila se aflau înregistraţi 9049 şomeri, din care, femei 3418 (37,8 %), iar bărbaţi 5631 (62,2 %); şomeri indemnizaţi 1436 (15,9 %) şi 7613 (84,1 %) şomeri neindemnizaţi; şomeri din mediul rural 6460 (71,4 %) şi 2589 (28,6%) din mediul urban.

Structura acestora pe niveluri de pregătire s-a prezentat, astfel: 7473 (82,6 %) sunt şomeri cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional/şcoală de arte şi meserii; 1242 (13,7%) cu nivel de instruire liceal/postliceal şi 334 (3,7 %) cu nivel de instruire universitar.

În ceea ce priveşte structura şomerilor aflaţi în evidenţa agenţiei, la 31 octombrie 2015, pe grupe de vârstă, menţionăm faptul că: 2551 persoane au vârsta cuprinsă între 40-49 ani (28,2%), 1865 persoane au vârsta între 30-39 ani (20,6%), 1589 persoane au vârsta peste 55 ani (17,6%), 1496 persoane au vârsta sub 25 ani (16,5%), 924 persoane au vârsta între 50-55 ani (10,2%) şi 624 persoane au vârsta între 25-29 ani (6,9 %).

Rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Brăila, la sfârșitul lunii octombrie  a fost de 7,00 %, cu 0,01 puncte procentuale mai mare decât cea înregistrată în luna anterioară.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •