Social

Ordin privind stabilirea modului de detașare/delegare a personalului medical auxiliar pe perioada stării de urgență

Ordin privind stabilirea modului de detașare/delegare a personalului medical auxiliar pe perioada stării de urgență

Având în vedere evoluția situației epidemiologice și evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, care indică o creștere importantă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, atât prin circulația virusului pe teritoriul național cât și prin importarea acestuia odată cu revenirea în țară a persoanelor posibil infectate, începând cu data de 28 martie 2020, când s-a dat un ordin al Comandantului acțiunii, secretarul de stata Raed Arafat, personalul medical de specialitate (medici primari, specialiști sau rezidenti), personalul mediu sanitar, personalul auxiliar sanitar și personalul sanitar cu studii superioare (chimiști, biologi, biochimisti, fizicieni,
farmaciști, balneofiziokinetoterapeuți), angajați ai unităților sanitare publice pot fi detașați/delegați la alte unitați sanitare publice care înregistrează deficit major de personal. Pe durata stării de urgență, personalul menționat anterior nu poate refuza detașarea/delegarea dispusă în condițiile alineatului precedent, iar dacă detașarea/delegarea se face în alte localitați decât cele de domiciliu, unitățile administrativ teritoriale sau cele sanitare unde este detașat/delegat au obligația de a-i asigura cazarea și hrana.

Detașarea/delegarea în interiorul Județului se dispune prin ordin al prefectului, la propunerea direcției de sănătate publică, pe baza analizei situației de la nivelul unităților sanitare, cu avizul conform al secretarului de stat șef al DSU.

Detașarea/delegarea în alt județ decât cel în care își desfășoară activitatea, se realizează prin dispoziție a secretarului de stat desemnat de ministrul sănătații sau prin ordin al comandantului acțiunii, iar în cazul personalului din cadrul unităților/compartimentelor de primiri urgențe și serviciilor de ambulanță prin ordin al comandantului acțiunii, la propunerea direcțiilor de sănătate publică sau a Direcției Generale Management Urgențe Medicale, pe baza analizei situației de la nivelul unităților sanitare.

Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, stabilesc
prin ordin comun, modalitatea de plată și pontaj pentru personalul detașat/delegat.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •