ProBr

Noutatile anului scolar 2016-2017

Noutatile anului scolar 2016-2017
Noutatile anului scolar 2016-2017
Noutatile anului scolar 2016-2017

Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Mircea Dumitru şi Secretarul de stat Monica Cristina Anisie au prezentat într-o conferință de presă noutățile din sistemul de învățământ care vor fi aplicate în anul școlar 2016-2017.  Printre măsurile adoptate în ultimele două luni, ministrul a amintit aprobarea, în premieră, a Statutului Elevului, acordarea de manuale gratuite pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a, conform prevederilor legale, decontarea integrală a navetei elevilor, revizuirea cadrului legal privind combaterea segregării şcolare, dezvoltarea învăţământului profesional-dual şi profesionalizarea managementului şcolar.

În calendarul anului şcolar 2016-2017 au fost corelate perioadele de vacanţă şi perioadele de cursuri pentru a optimiza calendarele examenelor şi ale concursurilor naţionale. O atenţie specială a fost acordată programului naţional „Şcoala altfel”, al cărui program de desfăşurare a fost flexibilizat.

Programul „Şcoala altfel” se va întinde pe durata a 5 zile lucrătoare, lăsând la decizia comunităţii şcolare perioada pentru derularea programului, după cum urmează: 21 noiembrie – 2 decembrie 2016, 27 februarie – 31 martie 2017 şi 15 mai – 9 iunie 2017 (învăţământul preşcolar şi primar), respectiv 17 octombrie – 2 decembrie 2016, 27 februarie – 31 martie 2017 şi 15 mai – 9 iunie 2017 (învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal).

Referitor la examenele naţionale, au fost optimizate calendarele de desfăşurare pentru a evita suprapunerile şi suprasolicitarea activităţilor de organizare. Prima sesiune a examenului de Bacalaureat din anul 2017 se va încheia pe 24 iulie, în timp ce a doua va avea ca punct final data de 21 august. De asemenea, examenul pentru definitivare în învăţământ se va organiza în perioada vacanţei de primăvară, în luna aprilie.

O altă modificare, valabilă şi în cazul Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, vizează eliminării prevederii conform căreia nota finală după soluţionarea contestaţiilor se modifică numai în cazul în care, între nota iniţială şi nota de la contestaţii există o diferenţă de minimum 0,5 puncte.

În procesul de admitere în învăţământul liceal de stat, ponderea mediei claselor V-VIII în calculul mediei de admitere a fost redusă la 20% (de la 25%) tocmai pentru a accentua importanţa Evaluării Naţionale la finalul clasei a VIII-a. De asemenea, repartizarea computerizată a elevilor în clasa a IX-a se va realiza într-o singură etapă, urmată de o perioadă dedicată rezolvării cazurilor speciale, conform metodologiei.

De asemenea, conducerea Ministerului solicitat autorităţilor locale să se implice mai mult în asigurarea unei baze materiale care să permită desfăşurarea unui proces didactic la parametri optimi.

Structura anului școlar 2016 – 2017 cuprinde 35 de săptămâni de cursuri, însumând 169 de zile lucrătoare şi se structurează în două semestre: semestrul I (12 septembrie 2016 – 3 februarie 2017) şi semestrul al II-lea (13 februarie 2017 – 16 iunie 2017) Pe 26 mai 2017 se vor încheia cursurile pentru clasa a XII-a, pe 9 iunie 2017 – încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a, iar pe 16 iunie 2017 se vor încheia cursurile pentru celelalte clase. Vacanța de primăvară va fi în acest an școlar de două săptămâni, iar pe 1 Iunie se vor desfășura activități de sărbătorire a Zilei Internaționale a Copilului.

După scandalul declanșat la Brăila cu numirea pe criterii politice și de rudenie a unor directori de școli, ministerul a confirmat că, pentru creșterea calității actului educațional în mediul școlar, după o perioadă de aproximativ 10 ani, se va organiza concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și directori adjuncți, conform calendarul și metodologiei aprobate prin OM 5080 / 31.08.2017. Concursul se va desfășura începând cu 12 octombrie 2016, data probei scrise organizată la nivel național. Proba de evaluare a CV-ului și interviul vor fi organizate în perioada 13 octombrie 2016 – 11 noiembrie 2016.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •