Economie

Noi reglementari pentru inchirierile de camere in scop turistic

Noi reglementari pentru inchirierile de camere in scop turistic
Noi reglementari pentru inchirierile de camere in scop turistic
Noi reglementari pentru inchirierile de camere in scop turistic

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii că a fost aprobată pentru fiecare judeţ din cadrul regiunii Galați, Norma anuală de venit, corespunzătoare unei camere de închiriat, pentru contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una și cinci camere inclusiv, aplicabile în  anul fiscal 2016.

Normele de venit pentru anul 2016 au fost determinate pe baza propunerii Autorităţii Naţionale pentru Turism, precum şi pe baza propunerilor Administraţiilor Judeţene a Finanţelor Publice din regiunea Galaţi.

Normele de venit se pot ajusta cu coeficienţii de corecţie, corespunzător unor criterii cum ar fi:

 • dotarea camerelor cu instalaţii de apă, de canalizare, electrice şi de încălzire, proprii sau comune;
 •  există echiparea sanitară destinată turiştilor pusă în exclusivitate la dispoziţia acestora sau nu, după caz;
 • suprafaţa camerei închiriate în scop turistic;
 • numărul maxim de locuri de cazare dintr-o cameră.

Pentru județul Brăila s-a aprobat norma anuală de venit de 12.600 lei/cameră/an,  indiferent de categoria localităţii şi de amplasamentul locuinţei, corespunzătoare unei camere de închiriat, pentru contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una și 5 camere inclusiv, aplicabile în  anul fiscal 2016.

Norma anuală de venit se ajustează cu următorii coeficienţi de corecţie, fără a depăși, prin aplicarea cumulată a acestora, procentul de 30%:

a) reducerea cu 10% a normelor anuale de venit în situaţia în care camerele nu sunt dotate cu instalaţii de apa,   canalizare, electrice si de încălzire proprii;

b) reducerea cu 10% a normelor anuale de venit pentru camerele la care echiparea sanitară destinată turiştilor nu e pusă în exclusivitate la dispoziţia acestora;

c) reducerea cu 5% a normelor anuale de venit  în situaţia în care camerele au o suprafaţa mai mica de 10 mp;

d) reducerea cu 5% a normelor anuale de venit în situaţia în care camerele au mai mult de 2 locuri de cazare.           

e) reducerea cu 5% a normelor anuale de venit în situaţia în care camerele sunt situate în clădiri neizolate termic.

Totodată norma anuală de venit se reduce proporţional astfel încât să reflecte perioada din anul calendaristic pe parcursul căreia închirierea a fost efectuată, ţinând cont de data la care au intervenit următoarele situaţii:

a) începerea realizării de venituri din închirierea în scop turistic;

b) încetarea realizării de venituri din închirierea în scop turistic;

c) întreruperile temporare datorate unor accidente, spitalizării şi altor cauze obiective, inclusiv cele de forţă majoră, dovedite cu documente justificative.

Pentru locuinţele situate în localităţile de pe litoralul Mării Negre, norma de venit transmisă de Autoritatea Naţională pentru Turism se consideră normă de venit corespunzătoare sezonului turistic estival şi se va reduce proporţional astfel încât să reflecte perioada din sezonul turistic estival pe parcursul căreia închirierea a fost efectuată.

Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una și 5 camere inclusiv au obligaţia să depună la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 31 ianuarie inclusiv, declaraţia privind venitul estimat/norma de venit pentru anul în curs.

În cazul în care contribuabilii încep să realizeze în cursul anului, după data de 31 ianuarie inclusiv, astfel de venituri, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului aceştia au obligaţia completării şi depunerii declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit pentru anul fiscal în curs.

 Impozitul anual

Contribuabilii datoreaza un impozit anual care se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra normei anuale de venit, impozitul este final.

Determinarea venitului in sistem real

Contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net in sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

În cazul contribuabililor care în cursul anului fiscal obţin venituri din închirierea în scop turistic a unui număr mai mare de 5 camere de închiriat, situate în locuinţe proprietate personală, de la data producerii evenimentului, respectiv de la data depăşirii numărului de 5 camere de închiriat, şi până la sfârşitul anului fiscal, determinarea venitului net se realizează în sistem real, potrivit regulilor de stabilire prevăzute în categoria venituri din activităţi independente.

Plata impozitului

Plata impozitului se efectuează în cursul anului către bugetul de stat, în contul impozitului anual datorat, în două rate egale, astfel: 50% din impozit până la data de 25 iulie inclusiv şi 50% din impozit până la data de 25 noiembrie inclusiv. Pentru declaraţiile privind venitul estimat/norma de venit depuse în luna noiembrie sau decembrie, impozitul anual datorat se stabileşte prin decizie de impunere anuală, pe baza declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit, şi se plăteşte în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere.

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •