Economie

Modificare plafoane pentru comunicare acte

Modificare plafoane pentru comunicare acte

AJFP Brăila comunică contribuablilor că actele de executare pentru debitorii pentru care au fost comunicate somaţii şi nu a fost efectuată o notificare de mediere au fost modificate.

Actele de executare a debitorilor se emit astfel:

* Pentru contribuabilii mari se emite poprire dacă:

– până la expirarea termenului de 15 zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile rămase nestinse din somaţie sunt peste 40.000 lei;

– până la expirarea termenului de 90 zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile rămase nestinse din aceasta sunt peste 20.000 lei;

– până la expirarea termenului de 180 zile de la comunicarea somaţiei, obligaţiile rămase nestinse din somaţie sunt peste 3.000 lei.

* Pentru contribuabilii mijlocii se emite poprire dacă:

– până la expirarea termenului de 15 zile de la comunicarea somaţiei obligaţiile rămase nestinse din somaţie sunt peste 40.000 lei;

– până la expirarea termenului de 90 zile de la comunicarea somaţiei obligaţiile rămase nestinse din aceasta sunt peste 10.000 lei;

– până la expirarea termenului de 180 zile de la comunicarea somaţiei obligaţiile rămase nestinse din somaţie sunt peste 1.500 lei.

* Pentru celelalte categorii de debitori se emite poprire dacă:

– până la expirarea termenului de 15 zile de la comunicarea somaţiei obligaţiile rămase nestinse din somaţie sunt peste 10.000 lei;

– până la expirarea termenului de 90 zile de la comunicarea somaţiei obligaţiile rămase nestinse din aceasta sunt peste 5.000 lei;

– până la expirarea termenului de 180 zile de la comunicarea somaţiei obligaţiile rămase nestinse din somaţie sunt peste 500 lei.

* Pentru debitorul persoană fizică se emite poprire dacă:

– până la expirarea termenului de 15 zile de la comunicarea somaţiei obligaţiile rămase nestinse din somaţie sunt peste 2.000 lei;

– până la expirarea termenului de 90 zile de la comunicarea somaţiei obligaţiile rămase nestinse din aceasta sunt peste 1.000 lei;

– până la expirarea termenului de 180 zile de la comunicarea somaţiei obligaţiile rămase nestinse din somaţie sunt peste 100 lei.

Dacă debitorul a notificat organul fiscal cu privire la intenţia de mediere, prevederile se aplică în mod corespunzător, termenele începând să curgă după cum urmează:

* din a 16-a zi de la data comunicării procesului-verbal de mediere, în situaţia în care debitorul nu a respectat cele stabilite prin acest proces-verbal;

* de la data întocmirii procesului-verbal în care a fost consemnată neprezentarea debitorului la procedura de mediere.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •