Social

“Locuri de muncă sigure și sănătoase prin managementul substanțelor periculoase”

“Locuri de muncă sigure și sănătoase prin managementul substanțelor periculoase”

Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (EU-OSHA) lansează campania “Locuri de muncă sigure și sănătoase prin managementul substanțelor periculoase” care se va desfășura în perioada 14 – 25 octombrie 2019.   

Aceasta campanie a Agenţiei Europene pentru Sănătate şi Securitate în Muncă aduce în atenţie importanţa aptitudinilor de conducere şi de gestionare, precum şi a participării lucrătorilor pentru îmbunătățirea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă cu scopul de a încuraja participarea activă și participativă la gestionarea substanțelor periculoase.

Campania este coordonată de Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (EU-OSHA) şi se desfășoară în cele 28 de state membre ale UE şi din alte ţări.

Inspecția Muncii a organizat 4 centre zonale unde vor fi organizate simpozioane de informare cu ocazia săptămânii europene.

În această perioadă, în cadrul Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă,  I.T.M. Brăila va organiza un simpozion de informare cu tema “Locuri de muncă sigure și sănătoase prin managementul substanțelor periculoase”, ocazie cu care vor fi diseminate informații, constând în lucrări privind prevenirea și gestionarea riscurilor referitoare la substanțele periculoase.

”Această acțiune este concepută pentru a sprijini autorităţile, întreprinderile, organizaţiile, managerii, lucrătorii şi reprezentanţii acestora, precum şi alte părţi interesate să colaboreze în vederea consolidării securităţii şi sănătăţii la locul de muncă” a precizat Liviu Arhire, inspector șef al ITM Brăila.

Campania are în vedere următoare aspecte:

 • Să crească gradul de conștientizare cu privire la importanța prevenirii riscurilor prezentate de substanțele periculoase , ajutând la disiparea neînțelegerilor frecvente.
 • Să promoveze evaluarea riscurilor, prin oferirea de informații cu privire la instrumentele practice și prin crearea de ocazii de a face schimb de bune practici, cu accent în mod special pe:
 • eliminarea sau înlocuirea substanțelor periculoase utilizate la locul de muncă
 • ierarhia măsurilor de prevenire (respectarea ierarhiei precizate în legislație, pentru a se alege întotdeauna cel mai eficace tip de măsuri).
 • Să sporească gradul de conștientizare cu privire la riscurile legate de expunerea la agenți cancerigeni la locul de muncă , prin sprijinirea schimbului de bune practici; EU-OSHA este semnatară a convenției prin care se angajează să respecte Foaia de parcurs privind agenții cancerigeni.
 • Să se adreseze categoriilor de lucrători  cu nevoi specifice și celor expuși unui nivel mai ridicat de riscuri, prin furnizarea unor informații adaptate și a unor exemple de bune practici. Riscurile pot fi mai mari în cazul lucrătorilor lipsiți de experiență, neinformați sau mai vulnerabili din punct de vedere fizic, al celor care își schimbă frecvent locul de muncă sau lucrează în sectoare în care problema este puțin cunoscută sau al celor cu sensibilități fiziologice mai mari sau diferite (cum este cazul ucenicilor tineri sau al diferențelor dintre bărbați și femei).
 • Să crească nivelul de cunoaștere a cadrului legislativ în vigoare pentru protejarea lucrătorilor si pentru asigurarea unui mediu stabil și sănătos de muncă.
Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •