Social

ITM Braila face verificari privind respectarea prevederilor referitoare la suspendarea si executarea contractelor individuale de munca

ITM Braila face verificari privind respectarea prevederilor referitoare la suspendarea si executarea contractelor individuale de munca

Inspectia Muncii a dispus in perioada 15.06-18.07.2020 efectuarea de controale in cadrul Campaniei nationale privind verificarea modului in care angajatorii respecta prevederile legale referitoare la suspendarea si executarea contractelor individuale de munca.

Obiectivele acestei campanii sunt :

 • Identificarea si combaterea muncii nedeclarata si luarea masurilor ce se impun pentru determinarea respectarii de catre anagajtori a respectarii prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca ;
 • Cresterea gradului de constientizare a angajatorilor in ceea ce priveste necesitatea respectarii prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca ;
 • Diminuarea consecintelor sociale si economice negative care deriva din nerespectarea de catre angajatori a prevederilor legale ;
 • Eliminarea neconformităţilor constatate  prin dispunerea de masuri obligatorii de intrare in legalitate si aplicarea de santiuni contraventionale corespunzatoare.

In perioada sus 15.06-03.07.2020 au fost efectuate 87 de controale, din care 11 controale de noapte, si au fost aplicate 31 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 138.000 lei. Au fost identificate 6 persoane fara contract individual de munca in forma scrisa care prestau activitate la 5 angajatori, acestia fiind sanctionati contraventional cu amenzi in valoare totala de 120.000 lei.” a precizat Liviu Arhire, inspector șef al ITM Brăila.

Inspectorii de munca au constatat si alte deficiente, cum ar fi:

 • nerespectarea prevederilor legale privind timpul de muncă;
 • nerespectarea prevederilor H.G. nr.905/2017-privind registrul general de evidenţă a salariaţilor
 • angajatorul nu elibereaza adeverinte pentru certificarea perioadei lucrate fostilor salariati
 • Angajatorul nu a facut dovada platii drepturilor salariale
 • Necompensare in bani a zilelor de CO neefectuat
 • Angajatorul nu tine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru
 • Angajatorul nu respecta prevederile legale privind munca in zi de repaus saptamanal
Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •