Silviu Mares 12 iulie 2020
adeverinte pentru certificarea perioadei lucrate fostilor salariati

Inspectia Muncii a dispus in perioada 15.06-18.07.2020 efectuarea de controale in cadrul Campaniei nationale privind verificarea modului in care angajatorii respecta prevederile legale referitoare la suspendarea si executarea contractelor individuale de munca.

Obiectivele acestei campanii sunt :

 • Identificarea si combaterea muncii nedeclarata si luarea masurilor ce se impun pentru determinarea respectarii de catre anagajtori a respectarii prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca ;
 • Cresterea gradului de constientizare a angajatorilor in ceea ce priveste necesitatea respectarii prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca ;
 • Diminuarea consecintelor sociale si economice negative care deriva din nerespectarea de catre angajatori a prevederilor legale ;
 • Eliminarea neconformităţilor constatate  prin dispunerea de masuri obligatorii de intrare in legalitate si aplicarea de santiuni contraventionale corespunzatoare.

In perioada sus 15.06-03.07.2020 au fost efectuate 87 de controale, din care 11 controale de noapte, si au fost aplicate 31 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 138.000 lei. Au fost identificate 6 persoane fara contract individual de munca in forma scrisa care prestau activitate la 5 angajatori, acestia fiind sanctionati contraventional cu amenzi in valoare totala de 120.000 lei.” a precizat Liviu Arhire, inspector șef al ITM Brăila.

Inspectorii de munca au constatat si alte deficiente, cum ar fi:

 • nerespectarea prevederilor legale privind timpul de muncă;
 • nerespectarea prevederilor H.G. nr.905/2017-privind registrul general de evidenţă a salariaţilor
 • angajatorul nu elibereaza adeverinte pentru certificarea perioadei lucrate fostilor salariati
 • Angajatorul nu a facut dovada platii drepturilor salariale
 • Necompensare in bani a zilelor de CO neefectuat
 • Angajatorul nu tine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru
 • Angajatorul nu respecta prevederile legale privind munca in zi de repaus saptamanal

Comentarii