Economie

În atenția contribuabililor

În atenția contribuabililor

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila aduce în atenţia contribuabililor că, au fost aprobate tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi (www.ghiseul.ro).

Vă prezentăm succint creanţele fiscale care pot fi plătite de contribuabili persoane fizice rezidente şi nerezidente identificate fiscal pe baza codului numeric personal sau numărului de identificare fiscală, prin ghișeul.ro, respectiv: impozit pe venit, impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi, accize, contribuţii de asigurări sociale, contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, contribuţii de asigurări sociale de sănătate, contribuţii de asigurări pentru şomaj, taxa pe valoarea adăugată, amenzi, penalităţi şi confiscări, contribuţia asiguratorie pentru muncă, obligaţii fiscale de plată ale contribuabililor persoane fizice” se precizează într-un comunicat al AJFP Brăila.

Creanţele fiscale care pot fi achitate de contribuabili persoane juridice prin ghișeul.ro sunt: taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale, redevenţe (miniere, petroliere, din exploararea terenurilor cu destinaţie agricolă), regularizări periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de noroc, sume încasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces, taxa pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc, taxa specială pentru videoloterie, taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slotmachine, taxa lunară aferentă taxelor de participare și taxa anuală pentru obținerea autorizației de expoatare a jocurilor de noroc.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •