Politica

Guvernul a schimbat denumirea ministerelor și a înființat o nouă structură

Guvernul a schimbat denumirea ministerelor și a înființat o nouă structură

Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, Ordonanța de Urgență privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, act normativ ce reglementează noua structură a Guvernului și a ministerelor.

Ordonanța de Urgență este promovată ca urmare a Hotărârii Parlamentului României nr.31 / 2020 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1285 din 23 decembrie 2020.

Potrivit actului normativ, atribuții viceprim-miniștrilor vor fi stabilite prin decizie a prim-ministrului, iar cheltuielile necesare desfășurării activității se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General la Guvernului.

De asemenea, se înființează următoarele ministere:

Ø Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului – prin reorganizarea Ministerului Economiei, E nergiei și Mediului de Afaceri;

Ø Ministerul Energiei – prin preluarea activităților și a structurilor specializate din domeniul energiei de la Ministerul Economiei, E nergiei și Mediului de Afaceri;

Ø Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – prin reorganizarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;

Ø Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – prin reorganizarea Ministerului Fondurilor Europene;

Ø Ministerul Educației – prin reorganizarea Ministerului Educației și Cercetării;

Ø Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării – prin preluarea activității și structurilor specializate din domeniul cercetărilor și inovării de la Ministerul Educației și Cercetării, respectiv din domeniul comunicațiilor Ministerului Transporturilor, Infrastructurilor și Comunicațiilor.

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației lor schimbă denumirea în Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației 

Ministerul Finanțelor Publice schimbă denumirea în Ministerul Finanțelor.

Totodată, se înființează Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență , organ de specialitate la administrații publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Afacerilor Externe. Organizarea și funcționarea Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliența se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Autoritatea pentru Digitalizarea României va trece în subordinea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezente ordonanțe de urgență, miniștrii propun Guvernului măsuri de reorganizare a autorităților și instituțiilor publice din subordinea Guvernului sau ministerelor, după caz, inclusiv proiectele de act normativ ale acestora.

Potrivit aceluiași act normativ, se autorizează Ministerul Finanțelor să introducă modificări în structura bugetului de stat pe anul 2020, prezentator prevederilor prezente ordonanțe de urgență, propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-primire, protocoale care de încheiere în termen de 30 de zile lucrătoare de la datele intrării în vigoare la prezente ordonanțe de urgență.

 Până la introducerea modificărilor prezentate la alin. (1) în bugetul de stat și în bugetul ordonatorilor principali de credite, finanțarea acestora se va asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite există înainte de modificarea structurilor și componentelor Guvernului.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •