Guvernul a adoptat în şedinţa de joi, 27 mai 2021, Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. Modificările vizează introducerea unor măsuri privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de conducere la nivelul sistemului naţional de învăţământ preuniversitar, în condiţiile în care contractele de management încetează de drept înainte de începutul noului an şcolar (2021-2022).

Ministerul Educaţiei a iniţiat proiectul prin care se realizează extinderea bazei de selecţie şi introducerea unor criterii de performanţă în susţinerea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director, director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar şi funcţiilor de conducere, îndrumare şi control în inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic.
Astfel, cadrul legal nu va mai fi limitat în materie de îndeplinire a condiţiilor de înscriere la concurs doar de către cadrele didactice titulare care au calitatea de expert în management educaţional.

Prin urmare, se vor putea prezenta la concursul pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar şi cadre didactice titulare care nu au calitatea de experţi în management educaţional, dar care au diplomă de licenţă sau atestat de echivalare în condiţiile 149 alin. (3), au promovat examenul de definitivat şi au cel puţin cinci ani vechime în învăţământ.
La concursul pentru ocuparea funcţiilor de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare se pot prezenta şi cadrele didactice titulare care nu au calitatea de expert în management educaţional, dar care au diplomă de licenţă şi gradul didactic I sau II.

La concursul pentru ocuparea funcţiilor de conducere din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic pot participa şi cadrele didactice titulare care nu au calitatea de expert în management educaţional, dar care au diplomă de licenţă şi titlul de doctor sau gradul didactic I.

Promovarea candidaţilor înscrişi la concursurile pentru ocuparea funcţiilor de director/director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar, director al casei corpului didactic, precum şi pentru ocuparea funcţiilor de conducere, îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare se poate face doar in condiţiile în care aceştia au obţinut minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba de interviu.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •