Guvernul a aprobat în ședința de astăzi suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 991/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum expres Brăila-Galaţi”, cu suma totală de 64,02 mii lei.

Suma se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021, la capitolul 84.01 ”Transporturi”, titlul 58 “Proiecte cu finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, articolul 58.01 – „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională” – FEDR.

Conform hotărârii adoptate, s-a aprobat declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată, prevăzute la art. II pct. 1, care fac parte din coridorul de expropriere situat pe amplasamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 991/2020, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre. De asemenea, s-a aprobat lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localității Vădeni, din județul Brăila, proprietarii sau deținătorii acestora, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzute în anexa la prezenta
hotărâre.

Sumele individuale prevăzute se virează de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.53/2011, la dispoziția proprietarilor/ deținătorilor de imobile proprietate privată care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •