Social

Economia sociala = Misiune sociala

Economia sociala = Misiune sociala

Fundatia Lumina Braila, in parteneriat cu „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila, Comuna Mircea Voda, Comuna Gemenele, Comuna Silistea si Orasul Ianca, implementeaza in perioada 29.11.2019 – 28.11.2022, proiectul “Economia sociala = Misiune sociala”.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Cod apel: POCU/449/4/16/128587 și are ca obiectiv specific consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona într-o maniera autosustenabila.

Valoarea totala a proiectului este de 13,620,331.39 lei.

Obiectivul general al proiectului il constituie promovarea incluziunii sociale prin infiintarea de intreprinderi sociale ce vor actiona in cadrul Regiunii de Sud-Est a Romaniei, in scopul combaterii saraciei prin integrarea pe piata fortei de munca a persoanelor vulnerabile.

In cadrul proiectului vor fi organizate 6 sesiuni de informare cu participarea a cel putin 200 de persoane din care 120 vor forma grupul tinta. Cele 120 de persoane selecatate vor participa la derularea cursului de Antreprenor in economia sociala, iar 114 persoane vor fi certificate antreprenor in economia sociala. 40 persoane vor cursate si calificate ca manageri in economia sociala si vor fi elaborate si jurizate 40 planuri de afaceri. Dintre acestea, 23 planuri de afaceri vor fi selectate in vederea finantarii lor prin schema de minimis care se vor infiinta prin acordarea ajutoarelor de minimis.

Un Birou Regional de dezvoltare si sprijin a economiei sociale va fi constituit pentru realizarea unei Analize a sectorului Economiei Sociale in domeniul Regiunii de Sud-Est. Se vor realiza brosuri cu privire la importanta combaterii discriminarii si promovarii egalitatii de sanse si gen, in contextul Economiei Sociale prezentata ca si Economie Solidara.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •