Sport

DJST Brăila acordă finanţări nerambursabile cluburilor sportive

DJST Brăila acordă finanţări nerambursabile cluburilor sportive

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila organizează Concurs local de proiecte în cadrul Programului Naţional „România în Mişcare” 2018, subprogramul P 5.1. „Finanţarea nerambursabilă a structurilor sportive”.

Programului Naţional „România în Mişcare” 2018 este un program alcătuit din trei subprograme (P 5.1. Finanţarea nerambursabilă a structurilor sportive; P 5.2. Calendar competiţional şcolar; P5.3. Sport pentru sănătate) care crează cadrul optim pentru:

 • organizarea de activităţi sportive care să favorizeze optimizarea stării de sănătate, dezvoltarea armonioasă şi consolidarea relaţiilor sociale în rândul populaţiei din România;
 • stimularea organizării de activităţi sportive la nivel local, judeţean, regional şi naţional;
 • oferirea mai multor oportunităţi de practicare a sportului şi eliminarea obstacolelor care frânează dezvoltarea sportului;
 • creşterea nivelului de informare şi educaţie a populaţiei privind importanţa şi beneficiile practicării sportului.

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila lansează primul subprogram din cadrul PNRM 2018 dedicat finanţării structurilor sportive brăilene.

Datorită subprogramul P5.1. – „Finanţarea nerambursabilă a structurilor sportive” Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret vor putea oferi finanţări nerambursabile structurilor sportive de pe raza judeţului din care fac parte, prin organizarea de concursuri de proiecte sportive, la nivel local şi judeţean.

Ghidul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general în cadrul P5.1. A fost aprobat prin ordinul ministrului tineretului şi sportului nr.446/08.06.2018.

Bugetul alocat acestui concurs local de proiecte pentru anul 2018 este de 63.000 lei.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte sportive sunt structurile sportive de drept privat, afiliate la federaţiile sportive naţionale, care au sediul în judeţul Brăila.

Valoarea finanţării solicitate pe proiect este cuprinsă între 5.000-9.000 lei pentru jocuri sportive şi între 3.000-9.000 lei pentru sporturi individuale.

Etapele procedurii de finanţare:

 • Depunerea dosarelor de concurs: 14-20 august 2018, orele 08.00 – 16.00, de luni până joi şi 08.00 – 13.00, în ziua de vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la secretariatul D.J.S.T. Brăila din municipiul Brăila, strada Ghioceilor, Bl. A14, parter sau prin poştă (nu se vor lua în considerare dosarele sosite prin poştă la sediul D.J.S.T. Brăila după data de 20 august 2018, ora 16.00);
 • Etapa de verificare a eligibilităţii, a înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară: 21-24 august 2018;
 • Depunerea modificărilor şi completărilor: 24-27 august 2018 (cu excepţia zilelor nelucrătoare);
 • Evaluarea propunerilor de proiecte: 27-30 august 2018;
 • Comunicarea rezultatelor etapei de evaluare a proiectelor: 30 august 2018;
 • Depunerea contestaţiilor pentru etapa de evaluare a proiectelor la sediul MTS (str. Vasile Conta, nr.16, sector 2 Bucureşti): 31 august – 4 septembrie 2018 (cu excepţia zilelor nelucrătoare);
 • Afişarea rezultatelor etapei de evaluare a proiectelor şi a rezultatelor finale: 5 septembrie 2018;
 • Încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă: 06-14 septembrie 2018 (cu excepţia zilelor nelucrătoare);
 • Publicarea anunţului de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă: 14 septembrie 2018;

Perioada de desfăşurare a proiectelor finanţate este 18 septembrie – 30 noiembrie 2018.

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia de finanţare, se pot obţine de pe website-ul D.J.S.T. Brăila (www.dst-braila.gov.ro) sau pe e-mail: [email protected].

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •