Social

DEzvoLTArea și inserția profesională a resurselor umane inactive din Regiunea Sud-Est

DEzvoLTArea și inserția profesională a resurselor umane inactive din Regiunea Sud-Est

RU EUROPE  S.R.L. în calitate de beneficiar, împreună cu  ASOCIAȚIA EURO TRAINING BRĂILA, în calitate de partener, au implementat proiectul „DELTA – DEzvoLTArea și inserția profesională a resurselor umane inactive din Regiunea Sud-Est” .

Proiectul, cu o valoare totală eligibilă de 5.473.615 lei s-a desfășurat pe o perioadă de 18 luni, din iulie 2018 până în decembrie 2019 și a urmărit îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiuni mai puțin dezvoltate.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat integrarea pe piața muncii prin îmbunătățirea competențelor pentru 460 de șomeri și persoane inactive (cu accent pe șomerii de  lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu nivel redus de educație, persoane de etnie romă și persoane din mediul rural (în special persoanele din agricultură de subzistență și semi-subzistență), din regiunea Sud-Est, județele Brăila, Galați și Buzău, prin oferirea unor servicii integrate de măsuri active și personalizate de ocupare, cuprinzând informare și consiliere, mediere, programe de formare profesională, conștientizare și life coaching.

Principalele servicii oferite în cadrul proiectului au fost servicii  de identificare, recrutare şi menținere a persoanelor în grupul țintă, servicii de informare și consiliere, servicii de mediere, furnizare programe de formare profesională continuă, evaluarea şi certificarea competențelor profesionale obținute pe alte cai decât cele formale, activități de acompaniament și de dezvoltare personală: life coaching și grupuri de sprijin reciproc și activități de informare și publicitate a proiectului.

În încheierea acestui proiect am obținut ca rezultate: 600 de persoane informate, consiliate și recrutate în grupul țintă, 430 de persoane au participat la 31 de programe de  formare profesională continuă pentru calificările: agent de securitate, operator introducere, validare și prelucrare date, frizer, patiser, lucrător în comerț, sudor electric, lucrător finisor în construcții) 30 de persoane  au participat la evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute (ospătar, bucătar și zidar pietrar tencuitor), s-au organizat 31 de workshop-uri educaționale și ludice pe tema dezvoltării durabile: „O lume în schimbare”, au fost furnizate servicii de mediere pentru 354 de persoane, care au urmat ședințele de consiliere și formare, s-au organizat 5 burse de locuri de muncă, au fost oferite servicii de business coaching pentru participanții care au dorit demararea unei afaceri pe cont propriu, prin înființarea fie a unei întreprinderi sau PFA, 411 care au obținut certificate de calificare profesională, 34 persoane și-au găsit un loc de muncă, s-au organizat activități de acompaniament și de dezvoltare personală: life coaching și grupuri de sprijin reciproc pentru 150 de participanți.

Proiectul Delta a vizat crearea unei rețele de parteneriate – Job-Hub – pentru integrarea grupului țintă de șomeri pe piața forței de muncă și dezvoltarea de modele de afaceri noi ce pot crește ocuparea din zona de Sud Est a României, prin promovarea inovării sociale. Activitatea a constat în crearea a 12 parteneriate de colaborare cu actori relevanți ai mediului de afaceri, academic, de formare și din sectorul public. În vederea consolidării acestor parteneriate s-au organizat 4 întâlniri cu reprezentanții desemnați ai partenerilor identificați la nivel regional sau local. Cele 4 întâlniri ale rețelei JOB-HUB au avut loc în noiembrie și decembrie 2019 la Galați, Buzău și două la Brăila.

În cadrul campaniei Delta Succes au fost informate 500 de persoane: s-au organizat 10 workshop-uri de informare și conștientizare: trei în județul Buzău, patru în județul Galați și trei în județul Brăila. De asemenea, s-a realizat și a fost distribuită o broșură DELTA Succes, ce detaliază beneficiile formării și creării unei cariere de succes.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •