Social

DAS Brăila a monitorizat activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap

DAS Brăila a monitorizat activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap

Direcția de Asistență Socială Brăila a monitorizat în semestrul II al anului 2019 activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav.

Consiliul Local Municipal Brăila a aprobat pentru anul 2019 un număr de 360 posturi de asistenţi personali pentru persoanele cu handicap grav. Persoana încadrată în grad de handicap grav, beneficiară de asistent personal, poate opta între acesta şi primirea unei indemnizaţii lunare, opţiunea fiind exprimată în scris, la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

După tipul de handicap al persoanelor încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal în perioada semestrului II 2019, cei 347 de asistenți personali sunt pentru persoane cu handicap, după cum urmează: 85 cazuri – handicap fizic, 15 cazuri – somatic, 8 cazuri – vizual, 105 cazuri – mental, 10 cazuri – psihic, 120 cazuri – asociat și 4 cazuri – HIV/SIDA.

Certificatele, precum şi deciziile de încadrare în grad şi tip de handicap emise pentru persoanele cu handicap înregistrate în evidenţele Direcţiei de Asistenţă Socială în perioada iulie – decembrie 2019 au valabilitate după cum urmează: 19 – cu valabilitate de 12 luni, 142 – cu valabilitate de 24 luni și 186 – cu valabilitate permanentă.

În perioada iulie – decembrie 2019, au fost angajaţi 40 asistenţi personali, din care în nouă cazuri persoana cu handicap grav este copil şi în treizeci și unu de cazuri persoana cu handicap grav este adult.

În perioada iulie – decembrie 2019 s-au înregistrat 13 încetări ale contractului individual de muncă, din care: 8 cazuri – deces, în baza certificatului de deces; 2 cazuri – încetare la cerere – demisie cu acordul părţilor; 1 caz – pensionare; 2 cazuri – încetare ca urmare a expirării valabilității contractului individual de muncă.

Nu s-au semnalat alte situaţii de desfacere a contractelor de muncă ale asistenţilor personali care să afecteze negativ starea persoanelor cu dizabilităţi.

Cu privire la evoluţia încadrării asistenţilor personali pe categorii de beneficiari (copiii şi adulţi), grad de rudenie, 100 asistenţi personali supraveghează şi acordă îngrijire minorilor. Din total de 347 asistenţi personali, 330 sunt rude, până la gradul IV inclusiv, cu persoana asistată, fapt ce subliniază caracterul familial al serviciilor prestate de către aceştia.

Suma totală a salariilor asistenților personali plătită în semestrul II al anului 2019 a fost de 5.758.078 lei.

Direcţia de Asistenţă Socială Brăila asigură pentru perioada efectuării concediului de odihnă al asistentului personal plata indemnizaţiei lunare persoanei cu handicap grav. În perioada iulie – decembrie 2019 au fost programaţi şi au efectuat concediul legal de odihnă pe anul 2019, un număr de 225 asistenţi personali, valoarea indemnizaţiilor de concediu acordate fiind în cuantum de 279.242 lei.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •