Administratie

CUP Dunărea Brăila asigură continuitatea serviciului de alimentare cu apă și canalizare

CUP Dunărea Brăila asigură continuitatea serviciului de alimentare cu apă și canalizare

Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila anunță într-un comunicat de presă că asigură continuitatea serviciului de alimentare cu apă și canalizare în întreaga arie de operare. Conducerea CUP Dunărea dă asigurări consumatorilor că apa furnizată este sigură, verificată în laborator, monitorizată în sistem SCADA.

”În această perioadă fără precedent pe care o traversăm cu toții, suntem constienți de rolul vital pe care îl are serviciul de alimentare cu apă și canalizare în comunitate și vrem să vă asigurăm că aceasta companie depune toate eforturile pentru a-și îndeplini, cu maximă responsabilitate, angajamentul de a asigura continuitatea serviciului de alimentare cu apă și canalizare.

În lupta împotriva COVID-19, Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila a adoptat toate măsurile necesare, astfel încât activitatea din cadrul companiei să continue să se desfașoare în condiții normale. Încă de la începutul perioadei de criza a fost actualizat cu promptitudine planul de reziliența existent la nivelul companiei pentru a răspunde situației excepționale în care ne aflăm și pentru a limita o potențială extindere a COVID-19. De asemenea, au fost identificate activitățile esențiale și rolurile critice, a fost asigurat personal de rezervă și au fost definite trei scenarii de acțiune pe nivele de escaladare în funcție de evoluția situației din mediul extern companiei” se menționează în comunicatul de presă al companiei de distribuție a apei potabile în Brăila.

Conducerea companiei anunță că până în acest moment au fost limitate doar activitățile care presupun interacțiunea cu clienții și/sau accesul în locuințele clienților și au fost reprioritizate lucrările planificate, astfel încât să diminueze întreruperile programate ale alimentarii cu apă și canalizare .

Pentru diminuarea riscului de infectare cu COVID-19, încurajăm clienții să folosească modalități de relaționare indirecte, prin Internet sau telefonic, pentru soluționarea diverselor solicitări, apelând la metodele de plata on-line. De asemenea, dacă sunt necesare intervenții la domiciliul utilizatorilor, aceștia sunt rugați să informeze în prealabil angajații Companiei de Utilități Publice Dunărea Brăila în cazul în care se află în situații speciale, de carantină sau autoizolare, pentru a putea pune în aplicare procedurile existente de intervenție în condiții speciale. Siguranța angajaților rămâne o prioritate pentru noi astfel la această dată, acordăm prioritate siguranței și bunăstării lor. Nu am încetat sau renunțat la nici un contract de muncă și până la această dată nu avem situații de salariați aflați în șomaj tehnic, ca răspuns la criza generată de COVID-19. Pentru limitarea răspândirii COVID-19 și pentru protejarea angajaților, inclusiv a celor cu rol operațional, am implementat conceptul de telemuncă, acolo unde a fost posibil. Totodată, am limitat sau suspendat temporar accesul în anumite locații, inclusiv în centrele de relații cu clienții și am redirecționat comunicarea și corespondența către canale electronice alternative” se precizeză în comunicatul CUP Dunărea Brăila.

Pentru protejarea angajaților a căror prezență este necesară la sediu, s-au luat măsuri de prevenție, care constau în asigurarea echipamentelor de protecție (măști, mănuși de protecție, soluții dezinfectante etc.), anularea tuturor deplasărilor sau întâlnirilor care nu sunt esențiale în desfășurarea activității, impunerea unui număr maxim de persoane care pot participa fizic la o întâlnire în linie cu cerințele legislației în vigoare, igienizarea locațiilor/birourilor la interval scurte de timp, etc.

”Pentru protejarea personalului care trebuie să rămână în prima linie, colegii noștri care asigură continuitatea serviciului de alimentare cu apă și canalizare, s-au asigurat materiale de protecție, o măsură care se va aplica pe toata perioada stării de urgență. Echipele de intervenție, personalul din stațiile de tratare sau de epurare a apei sunt de asemenea la datorie, alături de celelalte categorii de personal, pentru a asigura continuitate și funcționalitate sistemului.

Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila a luat toate măsurile necesare pentru a asigura, în condiții de siguranță, continuitatea serviciului și funcționarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în toată această perioadă. S-a realizat stocul necesar cu materiale consumabile și piese de schimb pentru asigurarea operării și întreținerii instalațiilor de tratare a apei și a rețelelor de distribuție, iar laboratoarele de încercări apă potabilă și apă uzată au fost dotate cu reactivii necesari în vederea efectuării încercărilor fizico-chimice şi bacteriologice.

Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila a luat toate măsurile necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului prin: pe de o parte furnizarea apei potabile în regim continuu și în condiții de siguranță la toți utilizatorii și, pe de altă parte luarea tuturor deciziilor și implementarea lor în vederea protejării atât a publicului larg și a utilizatorilor dar și a personalului propriu, care joacă un rol crucial în măsurile de asigurare a siguranței și continuității serviciului de alimentare cu apa și colectare/epurare ape uzate.

Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila întreprinde toate măsurile pentru asigurarea necesarului de apă al locuitorilor din aria de operare. Avem competența tehnică pentru a asigura necesarul de apă în aria de operare, forajele și rețelele din exploatare sunt inspectate cu regularitate pentru a preveni avariile”, se precizează în comunicatul CUP Dunărea Brăila.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •