Social

Concursuri pentru 6 posturi vacante la Direcţia de Asistenţă Socială Brăila

Concursuri pentru 6 posturi vacante la Direcţia de Asistenţă Socială Brăila

Direcţia de Asistenţă Socială Brăila organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor la domiciliu (2 posturi) din cadrul Unității de Îngrijire la Domiciliu, precum și a funcțiilor contractuale de execuție vacante, din cadrul Adăpostului de Noapte, de asistent social debutant; supraveghetor de noapte (2 posturi) și îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de îngrijitor la domiciliu sunt:

 • absolvenți ai învățământului general obligatoriu (10 clase) și să dețină atestat/calificare de îngrijitor la domiciliu;
 • vechime în muncă – minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 octombrie 2020 (până la ora 14.00): data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 02 noiembrie 2020, ora 12.00: proba scrisă, la Centrul Comunitar „Bunici și Nepoți”, situat în Brăila, str. Anghel Saligny nr. 17;
 • 05 noiembrie 2020, ora 10.00: proba practică, la Adăpostul de n Brăila, calea Galați nr. 346. corp C;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de asistent social debutant; supraveghetor de noapte (2 posturi) și îngrijitor sunt:

 • asistent social debutant:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în specializarea asistență socială;
  • aviz pentru exercitarea profesiei de asistent social, eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România.
 • supraveghetor de noapte (2 posturi):
  • candidații trebuie să fie absolvenți ai învățământului general obligatoriu (10 clase) și să dețină atestat de agent de pază.
  • vechime în muncă – minimum 5 ani.
 • îngrijitor:
  • minim studii gimnaziale (8 clase);
  • vechime în muncă – minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 octombrie 2020 – 16 octombrie 2020 (până la ora 14.00): data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26 octombrie 2020, ora 12.00: proba scrisă (asistent social debutant și supraveghetor de noapte) – la Centrul Comunitar „Bunici și nepoți”, situat în Brăila, str. Anghel Saligny nr. 17;
 • 27 octombrie 2020, ora 10.00: proba practică (numai pentru postul de îngrijitor) – la Centrul Social de Găzduire în Regim de Urgenţă, Calea Galaţi nr. 346 corp C, Brăila;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •