Administratie

Concurs pentru ocuparea a 21 de posturi de directori si directori adjuncti la unitati scolare din judetul Braila

Concurs pentru ocuparea a 21 de posturi de directori si directori adjuncti la unitati scolare din judetul Braila

Inspectoratul Școlar Județean a anunțat declanșarea procedurii de selecție prin detaşare în interesul învăţământului pentru 21 de posturi vacante de directori și directori adjuncți ai unor instituții de învățământ din județul Brăila. Posturile vizeză 19 unități școlare, dintre care o grădiniţă, 10 şcoli gimnaziale, 4 licee, două colegii tehnice și o școală postliceală. Pentru școlile din Roșiori și Zăvoaia sunt vacante atât funcția de director, cât și cea de director adjunct.

Conform anunțului publicat săptămâna trecută pe site-ul ISJ Brăila sunt vacante 8 posturi de directori, la următoarele unităţi școlare: Grădiniţa cu program normal “Ion Creangă” Însurăţei, Şcoala Gimnazială Bordei Verde, Şcoala Gimnazială Gropeni, Şcoala Gimnazială Roşiori, Şcoala Gimnazială “Alexandru Vechiu” Zăvoaia, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Brăila, Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau”, Şcoala Postliceală Sanitară ”Dr. Luca”. Celelalte 13 posturi sunt destinate directorilor adjuncţi pentru şcolile din Berteştii de Jos, Dudeşti, Galbenu, Roşiori, Stăncuţa, Zăvoaia, Viziru şi pentru liceele “George Vâslan” Făurei, “Matei Basarab” Măxineni, Liceul cu Program Sportiv Brăila şi “Constantin Angelescu” Ianca, dar și la Colegiul tehnic Panait Istrati.

Dacă pentru 20 dintre aceste posturi, la concursurile din anii trecuți nu a câștigat nimeni sau nu s-a prezentat nici un candidat, pentru postul de director adjunct la Liceul Constantin Angelescu din Ianca s-a decis normarea unui post de director adjunct în ședința Consiliului de Administrație al ISJ Brăila din data de 20 iulie a.c..

Detaşarea se va face pe o perioadă de un an de zile. Pot ocupa această funcţie doar cadrele didactice care îndeplinesc următoarele condiţii: au studii universitare de licenţă; dovedesc calităţi profesionale, manageriale şi morale, reflectate prin calificativele “Foarte bine” primite în ultimii 5 ani; sunt membre ale Corpului naţional de experţi în management educaţional; sunt titulare în învăţământul preuniversitar; au cel puţin gradul didactic II; nu au fost sancţionate disciplinar în anul şcolar anterior detaşării, în funcţii didactice sau în funcţii de conducere.

Cei care doresc să candideze pentru unul dintre aceste posturi trebuie să își depună dosarul de înscriere la secretariatul ISJ Brăila în zilele de 1 și 2 august, iar pe data de 3 august se va afișa programarea pe ore și pe zile a candidaților pentru proba interviului în faţa unei comisii alcătuite din 3 membri ai Consiliului de Administraţie al ISJ Brăila. În cadrul interviului care va dura 20 de minute, profesorii vor trebui să prezinte un plan operaţional pentru anul 2018-2019 pentru şcoala pentru care candidează. De asemenea, aceştia vor răspunde la 3 întrebări privind legislaţia specifică domeniului învăţământ preuniversitar.

Punctajul maxim este de 30 puncte, iar punctajul minim de promovare este de 21 puncte.

Afișarea rezultatelor se va face în ziua susținerii interviului.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •