Social

Concurs pentru două posturi vacante la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor

Concurs pentru două posturi vacante la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Brăila organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante din cadrul instituției.

Posturile scoase la concurs sunt de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul ghişeu unic, respectiv consilier, clasa I, grad profesional asistent- Compartimentul financiar-contabil.

Pentru funcţia publică de execuţie vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul ghişeu unic sunt necesare studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Pentru funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent- Compartimentul financiar-contabil se cer studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 1 an.

Dosarele de concurs se depun la sediul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Brăila , în termen de 20 de zile de la data 18 februarie 2020, ora 8.00

Bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop.

Data de susținere a probei scrise este joi, 19 martie 2020, la ora 10:00, la sediul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Brăila, din Bulevardul Alexandru Ioan Cuza nr.134, municipiul Brăila.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •