Social

Campanie de combatere a muncii nedeclarate la firmele de confecții

Campanie de combatere a muncii nedeclarate la firmele de confecții

Inspecția Muncii a dispus în perioada 02.06-06.06.2020 efectuarea de controale în cadrul «Campanie naționale pentru identificarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniile fabricarea și comercializarea produselor textile, confecții, pielărie și încălțăminte».

Obiectivele acestei campanii au fost identificarea și combaterea muncii nedeclarată și luarea măsurilor ce se impun pentru determinarea respectării de către angajatori a respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de munca. De asemenea, s-a urmărit determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în REVISAL și de a le transmite la Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Totodată, inspectorii de muncă au acționat pentru conștientizarea angajatorilor și angajaților în ceea ce privește respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale.

În urma acestor controale s-a avut în vedere aplicarea și respectarea prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă și luarea măsurilor specifice pentru diminuarea răspândirii COVID-19.

Inspectorii de muncă au acționat pentru eliminarea neconformităţilor constatate  în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în activitățile specifice din societățile comerciale care au ca obiect de activitate fabricarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte și creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă în societățile comerciale care au aceste obiecte de activitate.

În perioada 2-6 iunie 2020 au fost efectuate 86 de controale la angajatorii care desfășoară activitate în domeniile fabricarea și comercializarea produselor textile, confecții, pielărie și încălțăminte. Pentru deficiențele constatate în  domeniile de competență au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 93.000 lei, din care 90.000 lei pentru primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, sau ale căror Contracte Individuale de Muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, persoane depistate la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial. Pentru aceste abateri au fost sancționați 3 angajatori, fiind identificate 7 persoane în situațiile amintite” a declarat Liviu Arhire, inspector șef al ITM Brăila.

Alte deficiențe constatate în urma acestor controale au fost: nerespectarea prevederilor legale privind timpul de muncă și nerespectarea prevederilor H.G. nr.905/2017-privind registrul general de evidenţă a salariaţilor. De asemenea, au fost deficiențe în care nu au fost identificate riscurile specifice condițiilor de contaminare epidemiologică și nu a fost actualizat documentul de evaluare în vederea luării măsurilor necesare pentru combaterea răspândirii SARS COV 2 sau angajatorul nu a efectuat reinstruirea angajaților cu privire la riscurile generate de SARS COV 2, dar și neutilizarea echipamentelor individuale de protecție.

Pentru deficientele constate au fost dispuse măsuri cu termene de raportare la ITM.

”Referitor la activitatea de control din cadrul compartimentului SSM au fost urmărite suplimentar față de dispozițiile Legii nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă și dispozițiile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și HG 3577/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate  în muncă, pe perioada stării de alertă” a mai spus Liviu Arhire.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •