Social

Brăila are 4537 șomeri înregistrați

Brăila are 4537 șomeri înregistrați

La sfârșitul lunii iulie 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila erau înregistrați 4537 șomeri (din care 1836 femei), rata șomajului fiind de 3,61 %, cu 0,84 puncte procentuale sub valoarea înregistrată la finele aceleiași luni a anului 2018.

Din totalul de 4537 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Brăila, 544 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3993 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3342 șomeri provin din mediul rural și 1195 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 4537
< 25 ani 452
între 25-29 207
între 30-39 814
între 40-49 1327
între 50-55 680
peste 55 ani 1057

Șomerii cu studii gimnaziale (36,13 %) au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Brăila, urmat de cei cu studii primare (23,80 %) și cei fără studii (15,89 %), iar 9,61 % au absolvit școală profesională/arte și meserii. Șomerii cu nivel de instruire liceal și postliceal reprezintă 11,02 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 3,55 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2836 persoane foarte greu ocupabile, 1490 greu ocupabile, 73 mediu ocupabile, iar 138 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Brăila sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Brăila la adresa:https://www.anofm.ro/index.html?agentie=Br%C4%83ila

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •