Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) oferă contribuabililor servicii electronice accesibile permanent, ce nu implică deplasarea la sediul administraţiei fiscale.

ANAF oferă contribuabililor următoarele servicii electronice:

Spaţiul Privat Virtual (SPV) – oferă utilizatorilor săi (contribuabili persoane fizice şi persoane juridice) o serie de beneficii, cum ar fi:

– informaţii cu privire la obligaţiile fiscale;

– posibilitatea de a primi acte administrativ fiscale și alte documente;

– posibilitatea depunerii declaraţiilor fiscale 

– plata obligaţiilor fiscale

– informaţii cu privire la contribuţiile sociale;

– acces și la alte servicii electronice

Înregistrarea în serviciul „Spaţiul Privat Virtual” se face de pe pagina principală a site-ului ANAF www.anaf.ro, la secţiunea „Servicii Online” – „Înregistrare/Înrolare persoane fizice şi juridice în Spaţiul Privat Virtual”;  

Depunere declaraţii on-line este un serviciu disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro, care poate fi accesat prin utilizarea unui certificat digital calificat cu menţiunea că certificatul poate fi folosit pentru transmiterea mai multor declaraţii. Formularele electronice pot fi descărcate de pe site-ul www.anaf.ro, secţiunea Servicii Online / Declaraţii electronice;

Ghiduri curente – au scopul de a facilita îndeplinirea obligaţiilor fiscale declarative şi de plată ale contribuabililor. Acestea sunt orientate pe grupuri ţintă, fiind disponibile pe site-ul www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili / Servicii oferite contribuabililor/Ghiduri curente și alte materiale informative;

Serviciul de programări online destinat contribuabililor care doresc să se programeze la unităţile fiscale din cadrul ANAF pentru aspecte ce nu necesită timp îndelungat de soluţionare, timpul alocat fiecărei programări fiind de maximum 30 de minute; serviciul este disponibil pe site-ul www.anaf.ro, secţiunea Servicii Online / Programări online.

Asistenţă prin e-mail este un serviciu prin care contribuabilii pot obţine informaţii cu caracter general în legătură cu modul în care trebuie să procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligaţii fiscale. Serviciul este disponibil accesând secţiunea ‘Formular de contact‘’ de pe pagina principală a site-ului ANAF www.anaf.ro;

Serviciul central de asistență telefonică a contribuabililor – Call-center031.403.91.60  prin care se pot obține telefonic informații cu privire la aplicarea legislației fiscale dar și pentru suport tehnic în domeniul IT;

Buletinul informativ fiscal cuprinde informaţii cu privire la actele normative cu incidenţă în materie fiscală care au fost publicate în Monitorul Oficial al României în săptămâna anterioară. Acest serviciu este disponibil pe site-ul www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili / Legislaţie / Buletin legislativ fiscal ;

Servicii web:

– Serviciu web pentru obţinerea informaţiilor publice din situaţiile financiare/raportările contabile anuale aferente agenţilor economici;

Serviciu web sincron şi asincron pentru consultarea registrului persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, a registrului persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, a registrului care aplică plata defalcata a TVA şi a registrului contribuabililor inactivi/reactivați;

Serviciu web sincron pentru consultarea registrului agricultorilor care aplică regimul special;

Serviciu web sincron pentru consultarea registrului entităţilor/unităţilor de cult;

Servicii web pentru accesarea funcţionalităţilor oferite de SPV.

 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală acordă contribuabililor, în mod gratuit, la sediile unităților fiscale teritoriale, într-un spaţiu special amenajat, acces la un calculator conectat la Internet, în scopul accesării  serviciilor puse la dispoziţie de către instituție, asigurând totodată şi îndrumarea corespunzătoare în utilizarea serviciilor la distanţă.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •