Social

Acțiuni de pregătire organizate de ISU Brăila

Acțiuni de pregătire organizate de ISU Brăila

Pregătirea personalului operativ s-a desfăşurat atât prin programul de pregătire zilnic cât şi prin cursuri şi stagii de formare profesională. Pregătirea personalului operativ prin cursuri şi stagii de formare profesională în anul 2019 s-a desfăşurat în bune condiţii, din 145 planificaţi, au participat 145, aceştia absolvind cursurile în cadrul centrelor de formare şi antrenament (procent  absolvire fiind de 100%).

La nivelul zonei de competenţă s-au desfăşurat 124 exerciţii cu forţe şi mijloace proprii în teren din care 4 exerciţii tactice de cooperare şi 120 la nivelul subunităţilor de intervenţie având tematică diversificată, la care au fost angrenate atât subunităţile din organică cât şi categorii de tehnică şi efective din cadrul celorlalte structuri cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă sau care asigură îndeplinirea unor funcţii de sprijin. De asemenea, personalul unităţii a fost angrenat pentru asigurarea fluxului informaţional-decizional pe timpul desfăşurării exerciţiului naţional ”SEISM 2019” desfăşurat în perioada 14 – 17.10.2019.

Pregătirea personalului din cadrul serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, care reprezintă de asemenea personal operativ s-a desfăşurat prin instruiri, convocări, exerciţii şi antrenamente de specialitate.

Pregătirea voluntarilor în cadrul programului naţional ,,Salvator din pasiune”.

În cadrul programului naţional de voluntariat ,,Salvator din pasiune”, în anul 2019 s-au înscris 48 persoane – încheindu-se contracte cu aceştia, au fost prelungite 13 contracte, s-au reziliat la cerere 21 contracte şi 1 voluntar s-a transferat la I.S.U.  ,,Horea”  al judeţului Mureş. Astfel, la sfârşitul anului, un număr de 41 voluntari desfăşoară activităţi specifice în cadrul inspectoratului. Voluntarii din cadrul programului ,,Salvator din pasiune” au participat la: 31 acţiuni de informare preventivă   şi 483 intervenţii.

Pregătirea şi formarea autorităţilor/ populaţiei:

Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă s-a desfăşurat în baza Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2019, aprobat prin Ordinul Prefectului. Din cele 44 planuri de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă de la nivelul localităţilor, au fost avizate 43 planuri, procentul de avizare fiind de 97,72%, iar din cele 16 necesar a fi avizate pentru instituţii publice şi operatori economici au fost avizate 14, procentul de avizare fiind de 87,50%.

Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a personalului din cadrul autorităţilor administraţiei publice judeţene şi locale, operatorilor economici şi instituţiilor publice clasificate din punct de vedere al protecţiei civile s-a realizat pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de personal, după cum urmează:

          – cursuri de pregătire la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani;

          – cursuri de pregătire la Centrul  Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Bacău;

          – instruiri organizate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dunărea” al  judeţului Brăila;

Pregătirea elevilor şi studenţilor s-a desfăşurat prin: activităţi de genul ” Ziua Porţilor Deschise” în cadrul programului ,,Şcoala altfel – Să ştii mai multe, să fii mai bun!”; puncte de informare preventivă, în locuri cu aflux de persoane, exerciţii practice de simulare a producerii unor situaţii de urgenţă la nivelul unităţilor de învăţământ;lecţii deschise; instruiri; activităţi de pregătire a cercurilor de elevi cu tematică de prevenire a incendiilor ,,Prietenii Pompierilor” , activităţi de pregătire a cercurilor de elevi cu tematică de protecţie civilă ,,Cu viaţa mea apăr viaţa”; concursuri a cercurilor tehnico-aplicative de elevi cu tematică în domeniul situaţiilor de urgenţă.

În scopul creşterii gradului de cunoaştere în rândul populaţiei a semnificaţiei semnalelor acustice de alarmare precum şi pentru antrenarea personalului autorităţilor locale cu responsabilităţi în domeniu privind aplicarea procedurilor specifice şi modul de lucru cu echipamentele de înştiinţare-alarmare, în anul 2019 au fost planificate şi executate 10 antrenamente lunare de alarmare publică cu punerea în funcţiune a tuturor sirenelor de alarmare, denumite generic „Miercurea sirenelor” și 22 antrenamente bilunare de înştiinţare-avertizare prin care s-a urmărit modul de răspuns al comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi operatorilor economici sursă de risc în diferite situaţii de urgenţă.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •