Social

Acțiuni de control desfășurate de ITM Brăila în cursul lunii mai

Acțiuni de control desfășurate de ITM Brăila în cursul lunii mai

În luna mai, I.T.M. Brăila a desfăşurat acţiuni de control, cu privire la respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de munca, al securității și sănătății în muncă, precum și măsurile luate pentru prevenirea, gestionarea și limitarea răspândirii infecţiei cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2), la un număr total de 218 agenți economici.

În perioada menționată, pe lângă acțiunile programate, au fost dispuse de către Inspecția Muncii și alte acțiuni în cadrul unor campanii naționale.

Pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniile de competență au fost aplicate 184 sancțiuni contravenționale astfel:

 • pentru primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, au fost sancționați 7 angajatori care desfășoară activitate în domeniul fabricarea altor articole de îmbrăcăminte, lucrări în instalații electrice, construcții, reparare și întreținere nave, întreținere și reparatii auto fiind identificate 39 persoane  -520.000 lei;
 • persoane depistate ale căror raporturi de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii la un număr de doi angajatori care desfășoară activitate în domeniul reparare și întreținere nave, construcții, fiind identificate 3 persoane – 40.000 lei;
 • persoane depistate la muncă în perioada în care au contractul individual de muncă suspendat au fost sanctionati 2 angajatori care desfasoara activitate in domeniul activitati postale, intretinere si reparatii auto fiind identificate 5 persoane – 40.000 lei ;
 • persoane depistate la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial au fost sancționat un angajator care desfășoară activitate în domeniul comerțului cu amănuntul, fiind identificată o persoană – 10.000 lei ;
 • pentru nerespectarea prevederilor legale privind timpul de munca – 16.500 lei
 • nerespectarea prevederilor legale privind păstrarea unei copii a contractului individual de munca pentru salariații care prestează activitate în acel loc – 10.000 lei;
 • nerespectarea prevederilor H.G. nr.905/2017-privind registrul general de evidenţă a salariaţilor  – 11.000 lei
 • neducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse prin procesele verbale de control încheiate anterior – 5.000 lei
 • neprezentarea documentelor solicitate de către inspectorii de muncă pentru control-10.000 lei
 • pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă – 9.000 lei.

În luna mai, angajatorii au comunicat către I.T.M. Brăila 10 evenimente care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de muncă, vor fi sau nu încadrate ca fiind accidente de muncă.

”I.T.M. Brăila, atât în controalele efectuate cât și cu ocazia întâlnirilor organizate cu angajatorii a urmărit în permanență conştientizarea angajatorilor şi a lucrătorilor asupra importanţei şi necesităţii respectării legislaţiei în domeniile de competență” a declarat Liviu Arhire, inspector șef al I.T.M. Brăila.

Distribuie postarea
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •