Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a aprobat modelul şi conţinutul formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”, care se va utiliza începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 464/04.05.2021, a OpANAF nr. 632/19 aprilie 2021, respectiv, obligaţiile fiscale aferente lunii iunie 2021.

Acest formular se completează şi se editează cu ajutorul programului de asistenţă asigurat gratuit de către ANAF.

Decontul de taxă pe valoarea adăugată se utilizează la declararea tuturor operaţiunilor din sfera taxei pe valoarea adăugată, se completează şi se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

Pentru a beneficia de îndrumare şi asistenţă cu caracter general, în domeniul fiscal, vă stă la dispoziţie Call Center-ul de asistenţă al ANAF la nr. 031.403.91.60

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •