Social

3,78 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Brăila, la 31 mai 2020

3,78 % –  rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Brăila, la 31 mai 2020

La sfârșitul lunii mai 2020, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila erau înregistrați 4647 șomeri (din care 2018 femei), rata șomajului fiind de 3,78 % cu 0,12 pp mai mare decat valoarea înregistrată la finele aceleiași luni a anului 2019.

Din totalul de 4647 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Brăila, 855 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3792 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3267 șomeri provin din mediul rural și 1380 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 4647
< 25 ani 386
între 25-29 204
între 30-39 801
între 40-49 1336
între 50-55 802
peste 55 ani 1118

Șomerii cu studii gimnaziale (33,87 %) au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Brăila, urmat de cei cu studii primare (23,61 %) și cei fără studii (16,74 %), iar 10,85 % au absolvit școală profesională/arte și meserii. Șomerii cu nivel de instruire liceal și postliceal reprezintă 11,17 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 3,76 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1986 persoane foarte greu ocupabile, 1644 greu ocupabile, 548 mediu ocupabile, iar 469 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •