Social

197 candidați la titularizare au luat note peste 7.00

197 candidați la titularizare au luat note peste 7.00

Ministerul Educației și Cercetării a publicat pe site-ul titularizare.edu.ro rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2020, înainte de înregistrarea contestațiilor.

La Brăila, procentul notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă este de 58,80%, superior în raport cu procentul consemnat în ultimul an: 43,95% în 2019. Un candidat a obținut nota 10, iar 196 de candidați au obținut note între 7 și 9,99. Singura notă de 10 a fost obținută de un candidat pentru o catedră de religie ortodoxă, care a candidat la Brăila, dar are domiciliul în București.

La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar, la Brăila s-au prezentat 375 candidați din totalul de 425 de candidați înscriși.

În centrele de evaluare au fost notate 335 de lucrări, întrucât 40 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale.

Contestațiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor școlare județene sau transmise prin mijloace electronice până pe 5 august, la ora 12:00.

Rezultatele finale se afișează la sediul Inspectoratului Școlar Județean și pe site-ul instituției, în data de 11 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante, publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către Inspectoratul Școlar în intervalul 12 – 14 august.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •