Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila  aduce la cunoştinţa operatorilor economici că au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2021 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate.

Potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor nr. 763/2021 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici, sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2021 se aplică:

– entităţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă  mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro;

– persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, şi care în exerciţiul financiar precedt au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

Prevederile acestui ordin se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic.

Operatorii economici depun raportările contabile în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat.

Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale, generat prin programul de asistenţă,poate fi descărcat de pe portalul www.anaf.ro, secţiunea Descărcare declaraţii sau accesând următorul link:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/1027_1050_2021.html.

Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2021 în condiţiile prevăzute de actul normativ menţionat anterior, se sancţionează conform prevederilor art.42 din Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Distribuie postarea
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •