Vizita de studiu a delegației din Republica Moldova la CUP Dunărea Brăila

Vineri, 20 august 2021, o delegație din cadrul Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului I.P. “Unitatea de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului“ din Republica Moldova a efectuat o vizită de studiu în Brăila, la sediul Companiei de Utilități Publice “Dunărea” Brăila, organizată în cadrul proiectului “Securitatea Aprovizionării cu Apă și Sanitație în Moldova” (S.A.A.S.M.).

În cadrul vizitei de studiu, Compania de Utilități Publice “Dunărea” Brăila, prin reprezentanții săi, a efectuat o scurtă prezentare a preocupărilor curente și de viitor și au împărtășit din experiența proprie dobândită în cadrul programelor de investiții utilizând fonduri europene, reprezentanților autorităților publice centrale și locale și operatorilor din Republica Moldova.

Vizita a fost organizată de reprezentanții grupului de lucru din Republica Moldova în cadrul proiectului “Securitatea Aprovizionării cu Apă și Sanitație în Moldova” .

Delegația a cuprins și reprezentanți ai autorităților publice centrale, locale și ai operatorilor de apă și canalizare din raioanele Comrat și Soroca structuri care ar putea contribui la procesul de regionalizare în sectorul serviciilor publice de apă și canalizare în  Republica Moldova.

Participanții au vizitat o Stație de pompare ape uzate și Stația de Epurare Ape Uzate Brăila, obiective realizate cu fonduri europene. Drept urmare, s-au discutat și s-au împărtășit mai multe aspecte ce țin de activitatea zilnică, de producția, tratarea apei, transportul și epurarea apelor uzate menajere.

Exit mobile version