Verificarea modului de aplicare a prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca

Verificarea modului de aplicare a prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca

Verificarea modului de aplicare a prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca

Salariații au posibilitatea de a munci de acasa sau din alt loc in afara  sediului angajatorului, insa numai daca activitatea desfasurata este indeplinita cu ajutorul tehnologiei informatiei si comunicatiilor. Aceasta activitate este cunoscuta drept telemunca, potrivit Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca care a intrat in vigoare la data de 05.04.2018.

Actul normativ reglementeaza telemunca ce reprezinta o forma de organizare a muncii in care activitatea salariatilor este desfasurata efectiv intr-un loc diferit de sediul angajatorului, cu ajutorul tehnologiei.

Telemunca poate fi desfasurata doar prin acordul de vointa al angajatorului si al salariatului , in baza unui contract individual de munca. Concret, telemunca este „forma de organizare a muncii prin care salariatul, in mod regulat și voluntar, isi indeplineste atributiile specifice functiei, ocupatiei sau meseriei pe care o detine, in alt loc decat locul de munca organizat de angajator, cel putin o zi pe luna, folosind tehnologia informatiei si comunicatiilor”.

Un salariat care acum lucreaza in conditii obisnuite de munca nu va fi trecut automat la statutul de telesalariat decat cu acordul sau, dar nici nu va putea trece la regimul de telesalariat daca angajatorul nu e de acord cu asta.

„Activitatea de telemunca se bazeaza pe acordul de vointa al partilor si se prevede in mod expres in contractul individual de munca odata cu incheierea acestuia pentru personalul nou angajat sau prin act aditional la contractul individual de munca. Refuzul salariatului de a consimti la prestarea activitatii in regim de telemunca nu poate constitui motiv de modificare unilaterala a contractului individual de munca si nu poate constitui motiv de sanctionare disciplinara” spune Liviu Arhire, inspector șef ITM Brăila.

Activitatea de telemunca  se face in baza unor reguli stabilite dinainte la nivelul angajatorului, mai ales ca in contractul de munca se vor stipula, in plus fata de unul obisnuit, clauze speciale.

Inspectorul șef al ITM Brăila a declarat că aceste clauze speciale ar putea fi:

Angajatorul este obligat sa asigure toate conditiile necesare pentru ca un telesalariat sa lucreze in alt loc decat sediul firmei privind echipamentele necesare prestarii activitatii, instalarea lor, instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca, instructiuni de lucru.” mai precizează Liviu Arhire.

In scopul realizarii obiectivelor si telesariatul are o serie de obligatii fata de angajator, cum ar fi:

Telesalariatul beneficiaza, ca orice alt salariat, de toate drepturile recunoscute prin lege, prin regulamentele interne si contractele colective de munca aplicabile salariatilor care au locul de munca la sediul angajatorului.

Exit mobile version