Verificare a stadiului de realizare a masurilor prioritare de guvernanta privind gestionarea deseurilor municipale conform Planului National de Gestionare a Deseurilor precum si a gradului de atingere a obiectivelor de reciclare

Comisariatul Judetean Braila al Garzii Nationale de Mediu a demarat incepand cu a doua decada a lunii septembrie 2023, controale tematice planificate pentru verificarea stadiului de realizare a masurilor prioritare de guvernanta privind gestionarea deseurilor municipale si a starii de salubrizare a localitatilor.

In timpul actiunilor de control s-a verificat modul de desfasurare a activitatilor unitatilor teritorial administrative din judetul Braila, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO DUNAREA BRAILA, operatorilor de salubritate, operatorilor instalatiilor de sortare, compostare, tratare mecano-biologica a deseurilor, operatorilor care desfasoara activitati de reciclare, operatorilor depozitelor de deseuri municipale.

Pana la data de 31.10.2023 s-au efectuat controale la un numar de 32 UAT-uri din 44 existente in judetul Braila, la ADI ECO DUNAREA BRAILA, la patru operatori de salubritate (Salubrizare si Gospodarie Cazasu SRL, ECO SA, RER, Serviciul Public de Salubrizare Faurei) din 10 care si-au desfasurat activitatea in anul 2022, la Statia de Sortare si Statia de Tratare Mecano-biologica Vadeni aflata in exploatarea BRAI-CATA SRL, la Depozitul Ecologic de Deseuri Municipale si Industriale Asimilabile Muchea (DEDMI Muchea) ce apartine TRACON SRL, la Statia de sortare si Depozitul ecologic Ianca aflate in exploatarea FCC Environment Romania SRL.

Conform informațiilor furnizate de Garda de Mediu Brăila, în anul 2022 s-au transportat și depozitat final următoarele cantități de deșeuri menajere:

-la Depozitul Ecologic de Deseuri Menajere si Industriale asimilabile celor menajere Muchea, judetul Braila:

-la Depozitul Ecologic Galbinasi, jud. Buzau:

 UAT Ianca – 1285 tone — Directia Serviciiilor Publice Ianca;

 UAT Faurei – 688,18 tone — Serviciul Public de Salubrizare Faurei.

”A fost implementată contribuția pentru economia circulară, astfel ca in facturile emise UAT-urilor pentru prestarea serviciului de depozitare finala a deseurilor menajere s-a regasit aceasta contributie in valoare de 80 lei pentru fiecare tona de deseuri depozitata in anul 2022.

Până la data de 31 decembrie 2022 niciun UAT nu a atins un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din masa totală generată, minim pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării. In Anexa ”SITUATIE CANTITATI DESEURI UAT-uri pentru ANUL 2022” sunt inscrise pentru fiecare UAT in parte cantitatile de deseuri municipale generate/colectate, cantitatile de deseuri incredintate spre reciclare, cantitatile de deseuri” se mai menționează în raportul Gărzii de Mediu Brăila.

In privinta starii de salubritate a localitatilor, pe parcursul anului 2023 Garda de Mediu Brăila a verificat un numar de 5 UAT-uri (Tufesti, Tudor Vladimirescu, Tichilesti, Viziru, Chiscani) intrucat s-au formulat petitii prin care s-a reclamat faptul ca pe raza lor de activitate s-au produs abandonari necontrolate de deseuri care au afectat mediul. Deoarece petitiile s-au confirmat, acestea au fost sanctionate contraventional cu amenzi in valoare totala de 110.000 lei. De asemenea, au mai fost sanctionate contraventional alte doua UAT-uri (Galbenu, Mircea Voda) cu amenzi in valoare totala de 90.000 lei, intrucat nu au desfiintat amplasamente mai vechi pe care s-au depozitat in mod ilegal deseuri. In toate aceste situatii, pe langa sanctiunile aplicate, s-au stabilit masuri de remediere care au constat in colectarea deseurilor abandonate si ecologizarea suprafetelor de teren afectate. Acestea au fost respectate si realizate.

La verificarile efectuate in cadrul controalelor tematice planificate s-au aplicat numai avertismente unui numar de 6 UAT-uri (Gemenele, Tufesti, Unirea, Baraganu, Traian, Ulmu), urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute de art. 96, alin 1, pct. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, respectiv ca nu s-au luat masuri de salubrizare a terenurilor neocupate productiv, in special a celor din lungul cailor de comunicatii, suptrafetele afectate nefiind de amploare (7 amplasamente cu o suprafata totala de 3750 mp). Pentru toate acestea s-au stabilit masuri de colectare a deseurilor reciclabile si valorificare/eliminare a acestora prin operatorul unic, iar ulterior ecologizarea terenurilor afectate.

Concluziile acestor controale tematice au arătat că gradul de colectare separata a deseurilor in vederea asigurarii unui nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă care sa se apropie de prevederile legale in domeniu a fost unul redus in anul 2022.

O altă concluzie este că populatia nu colecteaza separat deseurile generate cu toate ca exista infrastructura necesara pusa de dispozitie prin SMID, iar gradul de acoperite cu servicii de colectare, transport, sortare, tratare, valorificare/reciclare si eliminare finala a deseurilor este de 100%.

”In urma analizarii a sapte luni de activitate SMID, respectiv perioada 01.03 – 30.09.2023, se concluzioneaza ca activitatea urmeaza un parcurs legal, iar in viitor exista premisele imbunatatirii activitatii in sensul cresterii cantitatilor de deseuri reciclabile colectate separat din cantitatea totala generata, in scopul atingerii unui nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din masa totală generată, daca administratiile publice locale vor determina cetatenii sa colecteze separat deseurile generate minim pentru menajere, deseuri de hartie-carton, plastic, metal, sticla, in special in zonele urbane cu cantitati mari de deseuri (ex: blocuri de locuinte) si nu se vor preda amestecate operatorului de salubritate;  se va manifesta flexibilitate pe lantul de colectare, transport, sortare, tratare, valorificare/reciclare, eliminare, astfel incat deseurile colectate sa fie supuse operatiunilor descrise in cel mai scurt timp” se menționează în raportul Gărzii de Mediu Brăila.

Exit mobile version