Veniturile bugetare, in crestere

Veniturile bugetare, in crestere
Veniturile bugetare, in crestere

În luna iulie 2014, totalul veniturilor bugetare a fost cu 10,74% mai mare fațǎ de perioada similarǎ a anului trecut.
Totalul veniturilor bugetare realizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în luna iulie 2014 a însumat 18.389,80 mil. lei, ceea ce reprezintă: un grad de realizare de 106,21%  a programului de încasări venituri bugetare comunicat de Ministerul Finanţelor Publice (17.313,92 mil. lei); un indice nominal de 10,74 %, față de încasările lunii iulie 2013, respectiv mai mult cu 1.782,89 mil. lei (în cifre absolute).
În structură, pe bugete şi în cadrul bugetului de stat pe principalele impozite şi taxe, situaţia privind realizarea veniturilor bugetare în perioada analizată. La bugetul de stat s-au încasat 13.390,18 mil. lei, cu 1.494,60 mil. lei mai mult faţă de anul 2013 ( 11.895,58 mil. lei ), ceea ce reprezintă un indice nominal de 12,56 % , respectiv un grad de realizare a programului de 109,66 % , astfel: la impozitul pe profit s-au încasat  2.472,96 mil. lei, cu 169,11 mil. lei mai mult decât în luna iulie a anului 2013 când s-au încasat 2.303,85 mil. lei, ceea ce reprezintă  un grad de realizare a programului de încasări de 112,48 %; la impozitul pe venit s-au încasat  2.009,81 mil. lei, cu 131,94 mil. lei mai mult decât în 2013 (1.877,87 mil. lei), ceea ce reprezintă  o depăşire cu 7,03 % indice nominal şi un grad de realizare a programului de încasări de 103,74 %; încasările din taxa pe valoarea adăugată au fost de 4.684,78 mil. lei, cu 183,10 mil. lei mai mult decât în 2013 (4.501,68 mil. lei), ceea ce reprezintă  o depăşire cu 4,07 % indice nominal şi un grad de realizare a programului de încasări de 99,24 %.
Privind structura încasărilor de TVA, rezultă că încasările lunii iulie din TVA au fost mai mari faţă de perioada similară a anului 2013, pentru operaţiunile interne cu 4,20 % (219,71 mil. lei) şi cu 4,34% (27,58 mil. lei) la importul de bunuri. Volumul restituirilor de TVA a fost cu 51,60 mil. lei (+3,61%) mai mare, respectiv de la 1.428,59 mil. lei in luna iulie 2013, la 1.480,19 mil.lei in luna iulie 2014.
În domeniul  accizelor, faţă de activitatea din perioada analizată a anului precedent, încasările au fost mai mari cu 9,21 % (în termeni nominali),  respectiv  2.191,01 mil. lei în 2014 faţă de 2.006,15 mil. lei în luna iulie 2013 (184,86 mil.lei). Încasările la capitolul „rest venituri” au fost mai mari cu 747,08 mil. lei faţă de perioada similară a anului 2013, datorită vărsămintelor din dividende realizate de companiile cu capital de stat cu 650 mil. lei mai mult in iulie a.c. față de iulie 2013.
La bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate veniturile încasate au înregistrat o creştere cu 137,89 mil. lei, faţă de luna iulie a anului precedent, ceea ce în termeni nominali reprezintă o creştere cu 10,27%, (1.480,48 mil. lei in 2014, faţă de 1.342,59 mil. lei în 2013). La bugetul asigurărilor sociale de stat veniturile încasate au înregistrat o creștere cu 146,40 mil. lei, faţă de anul precedent, ceea ce în termeni nominali înseamnă 4,52 % (3.388,40 mil. lei în 2014 faţă de 3.242,0 mil. lei, în 2013), gradul de realizare a programului fiind de 97,39 %. Suma virată la fondul privat de pensii a fost cu 58,92 mil. lei mai mare decât cea virată în luna iulie 2013, respectiv de 261,49 mil. lei față de 320,41 mil. lei în luna iulie 2014. La bugetul asigurărilor pentru şomaj veniturile încasate a înregistrat o creștere cu 4 mil. lei, față de anul precedent, ceea ce în termeni nominali reprezintă o creştere cu 3,15 % (130,74 mil. lei în 2014, faţă de 126,75 mil. lei in 2013).

Exit mobile version