Termene de finalizare a proiectelor din fonduri europene prelungite cu un an sau chiar doi

În ședința extraordinară a CLM Brăila din data de 7 decembrie 2023, au fost supuse aprobării etapizarea mai multor proiecte cu fonduri europene care sunt în derulare în municipiul Brăila și a căror finalizare nu va fi gata până la sfârșitul acestui an. Astfel, pentru proiectul de modernizare a Căii Galați, termenul a fost prelungit până la finalul anului 2024, la fel cum s-a întâmplat lucrările de pe Șoseaua Baldovinești și Creșa cu 70 de locuri de pe strada Grigore Alexandrescu. În schimb, termenul pentru lucrările de la Castelul de apă din Grădina Publică s-a prelungit până în decembrie 2025!

Astfel, proiectul „Modernizare transport electric Parc Monument – Radu Negru” va fi etapizat cu păstrarea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor stabilite în cererea de finanțare din martie 2020 și implementarea acestuia în cadrul Programului Regional 2021-2027, în scopul finalizării integrale până la data de 31.12.2025. Valoarea totală a proiectului este de 132823205,19 lei (inclusiv TVA), din care contribuția Municipiului Brăila va fi de 2656464,10 lei cu TVA.

Obiectivul specific al proiectului constă în principal în reducerea emisiilor de carbon în aria de studiu, respectiv tronsonul liniei de tramvai cuprins intre intersecția acesteia cu strada Pietății și Șoseaua de Centură. Îndeplinirea obiectivului specific se va realiza în principal prin reconfigurarea infrastructurii de pe strada Grigore Alexandrescu, stradă urbană deservită de transportul public de călători, în vederea construirii benzii dedicate separate pentru transportul public de călători cu tramvaiul și a pistelor pentru bicicliști, precum și prin realizarea unor aliniamente noi de arbori și arbuști. De asemenea se va reabilita și carosabilul ca parte a activității de reconfigurare cu benzi dedicate de pe strada Grigore Alexandrescu și se vor moderniza toate stațiile de călători de pe tronsonul ce face obiectul proiectului.

Având în vedere stadiul actual de derulare a execuției lucrărilor de construcții și instalații pentru Lotul 1 – „Tronsonul cuprins între strada Pietății și Șoseaua Buzăului, inclusiv bucla de întoarcere a tramvaiului din Careul Parc Monument” și necesitatea reluării procedurii de atribuire a contractului de execuție lucrări pentru Lotul 2 — „Tronsonul cuprins între Șoseaua Buzăului și Șoseaua de Centură, inclusiv bucla de întoarcere de la Depoul Radu – Negru”, proiectul „Modernizare transport Parc Monument – Radu Negru” este eligibil pentru etapizare în cadrul Programului Regional Sud – Est 2021-2027.

În aceeași ședință a fost aprobată etapizarea proiectului ”Modernizare transport electric Calea Galați”, cu menținerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor așa cum sunt prevăzute în cererea de finanțare din data de 30.07.2020, în scopul finalizării integrale a proiectului, până în 31.12.2024.

Valoarea totală aferentă etapei a II-a a proiectului este în cuantum de 26.380.088,85 lei (inclusiv TVA), iar contribuția proprie a Municipiului Braila aferentă etapei a II-a a proiectului, este în valoare de 1.553.532,89 lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare de 1.046.868,48 lei inclusiv TVA, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a etapei II a proiectului, în cuantum de 506.664,41 lei inclusiv TVA reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului ”Modernizare transport electric Calea Galați”.

De asemenea, a fost aprobată și etapizarea proiectului „Modernizare transport electric Șoseaua Baldovinești, în scopul finalizării integrale a proiectului, până în 31.12.2024. Valoarea totală aferentă etapei a II-a a proiectului Modernizare transport electric Șoseaua Baldovinești este în cuantum de 11.968.843,99 lei (inclusiv TVA), iar contribuția proprie a Municipiului Braila aferentă etapei a II-a, este în valoare de 5.531.419,99 lei cu TVA (din care 131.376,00 lei inclusiv TVA reprezintă 2% din valoarea eligibilă a proiectului și 5.400.043,99 lei inclusiv TVA cheltuieli neeligibile).

Consilierii municipali au aprobat și etapizarea proiectului „Reabilitarea Castelului de Apă din Grădina Publică Brăila”, în scopul finalizării integrale a proiectului, până în 31.12.2025.

Valoarea totală a proiectului „Reabilitarea Castelului de Apă din Grădina Publică Brăila”, este în cuantum de 33.968.439,09 lei cu TVA (din care 679.368,78 lei cu TVA reprezintă 2% din valoarea eligibilă a proiectului) din care valoarea aferentă etapei a II-a a proiectului, este în cuantum de 25.160.052,40 lei cu TVA. Contribuția proprie a Municipiului Braila aferentă etapei a II-a, în valoare de 4.808.877,08 lei cu TVA (din care 415.330 lei inclusiv TVA reprezintă 2% din valoarea eligibilă a proiectului și 4.393.547,08 lei inclusiv TVA cheltuieli neeligibile).

Până la data prezentei pentru derularea activităților din cadrul acestui proiect s-a solicitat spre decontare valoarea de 8.808.386,69 lei cu TVÂ din care 7.100.851,41 lei cu TVA cheltuieli eligibile din care cofinanțare beneficiar 2% de 142.017,03 lei cu TVA și 1,707-535,28 lei cu TVA cheltuieli neeligibile.

În plus este necesară actualizarea valorii totale a proiectului cu lucrări suplimentare în valoare de 3.598.685,39 lei cu TVA; rezerva de implementare cu 15% din valoarea restului de executat, conform OUG 64/2022 respectiv 2.708.674,61 lei cu TVA.

De asemenea a fost aprobată continuării proiectului „Achiziție mijloace de transport public  – Autobuze electrice 10 m șes, Alexandria, Brăila, Constanța, Dr. Tr. Severin, Focșani, Slobozia” și s-a prelungit perioada de implementare până la data de 31 decembrie 2025.

Totodată, consilierii municipali au aprobat încadrarea proiectului „Realizarea unei creșe în Cartierul Buzăului” în categoria proiectelor nefinalizate, conform prevederilor O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020, cu menținerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor așa cum sunt prevăzute în Anexa 2 (doi) – cererea de finanțare la contractul de finanțare nr. 5066/28.01.2020 și prelungirea perioadei de implementare a proiectului ”Realizarea unei creșe în cartierul Buzăului’ până la data de 31.12.2024.

Perioada de implementare inițială a proiectului a fost de 63 de luni, cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare, aceasta fiind prelungită până la data de 31.12.2023 prin Nota de prelungire a perioadei de implementare nr. 1 din data de 24.07.2023 emisă de 01 POR.

Valoarea totală a proiectului „Realizarea unei creșe în Cartierul Buzăului ” este de 6.263.837,74 lei cu TVA, din care valoarea totală eligibilă este de 2554.213,19 lei cu TVA, conform Actului adițional nr.2 / 11.08.2022 încheiat la contractul de finanțare nr.5066/28.012020.

În prezent s-au realizat demersurile pentru actualizarea valorii totale a contractului de finanțare, ca urmare a aplicării OUG nr. 15/2021 și a OUG nr,64/2022, demers ce va conduce după semnarea actului adițional la modificarea valorii totale a proiectului și a valorilor componente după cum urmează: – valoare totală proiect: 7.564.019,87 lei (inclusiv TVA), valoarea totală eligibilă 2.731.893,35 Iei (inclusiv TVA) și valoare neeligibilă de 4.651.651,48 lei (inclusiv TVA) lei. Valoarea neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile- ajustare de preț conform OG 15/2021 în cuantum de 180.475,04 lei (inclusiv TVA), iar contribuția beneficiarului de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 54.637,86 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului ” Realizarea unei creșe în Cartierul Buzăului”,

Până la data 4 decembrie 2023 în cadrul proiectului s-a cheltuit aproximativ 93% din valoare eligibilă a proiectului, iar această situație se datorează întârzierilor înregistrate de către constructor în executarea lucrărilor. Pentru aceste întârzieri Municipiul Brăila, în calitate de achizitor, a aplicat penalități conform prevederilor contractuale pentru fiecare situație de lucrări depusă după data de 19.06.2023, În prezent stadiul de realizare a lucrărilor este de aproximativ 94%, existând riscul ca proiectul să nu fie operațional și să nu fie finalizate toate activitățile din cadrul proiectului până la 31 decembrie 2023, ceea ce încadrează proiectul, conform prevederilor art. 17.pct.(2) din OUG nr-36/2023 în categoria proiectelor nefinalizate.

Consilierii PNL prezenți în sală au votat abținere la aceste proiecte de hotărâre. La ședință au fost prezenți fizic doar 17 consilieri, alți 8 participând online, prin platforma ZOOM, iar doi consilieri au lipsit motivat.


Exit mobile version