Stadionul ”Progresul” – o poveste fără sfârșit

Stadionul Progresul se află în ”Chinurile facerii” de mai bine de 6 ani, de când Primăria Brăila a acceptat un parteneriat cu Federația Română de Fotbal pentru reabilitarea acestei baze sportive, în care FRF oferea suprafața de joc, de tip sintetic. La acel moment, pentru echipele de fotbal din Brăila se dorea ca acest stadion să fie unul în primul rând de antrenament și jocuri pe timp de iarnă.

Acest proiect a început prin anul 2017 cu un buget de 2 600 00 lei cu TVA, buget aprobat prin CLM Brăila printr-un HCLM din 28 august 2017, după ce în februarie s-a aprobat actualizarea datelor de identificare a bunului imobil denumit generic ”Stadion Complex Sportiv Progresul”. În ședința din 31 ianuarie 2019 au fost aprobate Documentația tehnico-economică și Documentația de Avizare Lucrari Intervenții în valoare de 5 450 713  lei cu TVA, din care se alocă  4.482.369,43 lei cu TVA, pentru construcții și montaj, iar durata investiției era de 18 luni. În februarie 2019 s-a modificat suma pentru construcții și montaj la suma de 4 630 600 lei cu TVA. În 22 iulie 2019 a fost adoptată o hotărâre prin care Consiliul Local Municipal Brăila își exprimă acordul de principiu pentru asocierea Municipiului Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila, cu Județul Braila, prin Consiliul Judetean Braila, pentru realizarea reabilitării și modernizării Stadionului Municipal Brăila, în vederea promovării unor interese comune, hotărâre care nu a fost pusă în aplicare, la Stadionul Municipal nemaifăcându-se nicio acțiune de modernizare.

În ședința CLM Brăila din august 2020 s-a aprobat trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Braila a construcțiilor C4 și C5 aparținând obiectivului Stadion Municipal Progresul Brăila, inscris la poziția nr.7 Cap. G Subcapitolul G7 • „Bazele sportive” din Inventarul Domeniului Public al Municipiului Braila, actualizat prin H.C.L.M. nr. 325/30.09.2011, în vederea desființării acestora.

În ședința din luna mai 2021 s-a aprobat preluarea din administrarea SUPAGL Brăila a bunului public „Stadion Complex Sportiv Progresul”, în vederea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul”. În ședința CLM din 5 octombrie 2021 s-a aprobat o hotărâre prin care se aprobă măsurile necesare aplicării O.G. nr. 15/31.08.2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal -bugetare, la contractul de execuție lucrări nr. 31227/20.11.2020 încheiat între Municipiul Brăila și asocierea S.C. REPAVIL CONS SRL -S.C. PROFICONS PROJECT S.R.L, prin lider de asociere societatea REPAVIL CONS SRL, aferent obiectivului de investiții «Reabilitarea Stadionului Municipal Progresul Brăila», conform formulei de calcul Va = C X Vo, unde „Va” reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, „C” reprezintă coeficientul de ajustare, iar „Vo” reprezintă valoarea solicitării de plată, conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului.

De la semnarea contractului de execuție lucrări, care au început în iunie 2021, au trecut peste 27 de luni, față de cele 18 luni care erau prevăzute în contract pentru finalizarea lucrărilor. Primăria a spus în repetate rânduri că termenul ar fi fost prelungit din cauza faptului că pe timp de iarnă nu se putea lucra, dar chiar și așa termenul este de mult depășit și nici nu sunt semne că va fi gata în foarte scurt timp.

Un grup de consilieri municipali ai PNL Brăila au adresat o solicitarea cu privire la reabilitarea Stadion Progresul următoarele documente:

Răspunsul primit de consilierii PNL nu a răspuns solicitărilor lor, răspunsul referindu-se la altceva. Conform răspunsului primit aceștia au observat că autorizația de construire (2435/28,05,2021 ) a fost înlocuită cu altă autorizație cu alt număr care are început valabilitate 25,02,2022 și este valabilă până la 13,09,2024! Consilierii liberali întreabă acum “care au fost motivele care au stat la baza schimbării autorizației?”

”Totodată observăm in răspunsul primit că în cazul de întârzieri la finalizarea obiectivului, firma de antrepriză este supusă unor penalizări. Acest fapt nu ne ajută deoarece nu avem acces la documente. Scoatem în evidență faptul că în Municipiul Brăila este o lipsă acută de spații sportive și foarte multe echipe de fotbal compuse din copii, juniori si seniori așteaptă darea în folosință a acestui stadion pentru antrenamente, competiții pentru meciurile de fotbal din diferite campionate naționale sau județene precum și școlare. Amintim că Municipiul Brăila nu are in prezent un stadion funcționabil în parametri europeni și este ultimul oraș din România într-un clasament privind infrastructura sportivă” spun consilierii municipali ai PNL.

Exit mobile version