Situația contractelor individuale de muncă suspendate/încetate, la data de 16 aprilie 2020

Guvernul a adoptat o Ordonanță de urgență care modifică și completează OUG nr. 30 și 32 din 2020 și care vizează protecția socială a unor categorii profesionale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS–CoV-2.

Executivul a prelungit termenul pentru solicitarea indemnizației aferentă lunii martie cu 5 zile lucrătoare pentru profesioniștii definiți de Codul civil. Pentru categoriile nou introduse, avocații, respectiv pentru cooperațiile care vor putea depune documentația pentru persoanele cu care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, termenul în care poate fi solicitată indemnizația este de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a actului normativ.

Actul normativ adoptat de Guvern prevede că avocații care și-au întrerupt activitatea parțial pot beneficia, pe perioada stării de urgență, de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor de stat pentru anul 2020, dacă în luna pentru care solicită indemnizația au realizat încasări cu minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, dar nu depășesc câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020.

Executivul a decis și simplificarea unor proceduri. Astfel, cooperațiile vor putea depune la AJPIS documentele necesare pentru obținerea indemnizației de șomaj pentru persoanele cu care au încheiate convenţii individuale de muncăiar AJPIS plătește către cooperație, care apoi va plăti indemnizațiile către persoane în maximum 3 zile lucrătoare.

Noua ordonanță de urgență mai stabilește că indemnizațiile acordate în baza OUG nr. 30/2020 sunt exceptate de la executarea silită, prin poprire, măsură care va înceta la 60 de zile după încheierea stării de urgență.

În cazul șomerilor, Executivul a decis prelungirea acordării indemnizației de șomaj pentru cei cărora le încetează acest drept pe perioada stării de urgență, iar în cazul pensionarilor, s-a decis suspendarea sau neînceperea executării silite asupra drepturilor lunare plătite și prin casele sectoriale de pensii.

Sunt prevăzute și excepții în privința pensionarilor și persoanelor încadrate în grad de handicap, în sensul că aceștia pot cumula veniturile proprii – pensia, respectiv veniturile obținute de persoana încadrată în grad de handicap – cu indemnizația de care pot beneficia conform OUG nr. 30/2020cu modificările și completările ulterioare.

Ordonanța de urgență stabilește, în același timp, modalitatea de aplicare a prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscalcu modificările și completările ulterioare, pentru indemnizațiile prevăzute la art. XV din OUG nr.30/2020, referitoare la plata impozitului pe venit și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat și a celor de asigurări sociale de sănătate, respectiv modalitatea de calcul, reținere, plată și declarare a obligațiilor fiscale aferente acestor indemnizații.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) prezintă datele cu privire la situația contractelor de muncă suspendate (șomaj tehnic)/încetate, înregistrate la Inspecția Muncii:

Data16.04.2020
Contracte individuale de muncă suspendate901.623 din care:
·  263.929 – Industria prelucătoare
·  170.426 – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor
·  101.968 – Hoteluri și restaurante
Contracte individuale de muncă încetate233.798 din care:
· 44.280 – Comerț cu ridicata și amănutul; repararea autovehiculelor și motocicletelor
·  40.640 – Industria prelucrătoare
·  31.667 – Construcții
Exit mobile version