Sistem de Management Integrat al Deșeurilor – vizită la Stația de transfer de la Însurăței și Stația de sortare și Stația Tratare Mecano-Biologică de la Vădeni

Proiectul ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 și co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, si apoi fazat și finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare și co-finanțat prin Fondul de Coeziune. Prin acest proiect se asigură amenajarea unor facilități pentru depozitarea, sortarea, compostarea, transferul deșeurilor și achiziția unor bunuri utilizate în gestiunea deșeurilor, măsura fiind completată cu activități de informare și conștientizare a publicului și încheiată de delegarea gestiunii investițiilor realizate. Totodată, Proiectul își propune implementarea unui sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila, în conformitate cu standardele UE, în scopul eliminării impactului asupra mediului și a riscurilor asupra sănătății umane date de modul necorespunzător de gestionare a deșeurilor din prezent. Proiectul reprezintă o soluție durabilă la problemele de mediu și economice la nivel local și regional, generând efecte pozitive prin crearea unor noi locuri de muncă și a unui mediu sănătos de viață.

Acest proiect este de mare anvergură, atât prin valoarea financiară, cât si prin impactul pe care finalizarea acestuia o va avea asupra vietii locuitorilor judetului. Proiectul ”Sistem de management al deseurilor în judetul Brăila” are o valoare totală eligibilă de 15.538.000 euro inclusiv TVA, din care valoarea contribuția Uniunii Europene este de 85% , a Bugetului de Stat de 13%, diferența reprezentând contribuția Beneficiarului.

Implementarea Proiectului s-a realizat în două etape, fiecare din ele corespunzând câte unui exercitiu financiar, 2007-2013, respectiv 2014-2020.

Începând cu data de 9 februarie 2017, în exercitiul bugetar 2014-2020, Proiectul a intrat într-o altă etapă, prin semnarea Contractului nr.25 / 09.09.2017  ”Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Brăila” cu finantare prin Programul Operational Infrastructura Mare, Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor.

Valoarea totală a Contractului de Finantare este de aproximativ 24.000.000 euro, din care din care valoarea contribuția Uniunii Europene este de 85%, a Bugetului de Stat de 13%, diferența reprezentând contribuția Beneficiarului.

Această a doua etapă a Proiectului s-a desfăsurat în jurul a două obiective, unul privind contractul de proiectare si executie a Statiei de sortare si a Stației MBT de la Vădeni, iar cel de-al doilea făcând referire la activitatea de informare si publicitate a proiectului, acum fiind realizate alte activităti cum ar fi montarea panourilor permanente la obiectivele de lucrări, publicarea si distribuirea de materiale informative, organizarea de întâlniri cu jurnaliștii sau de conferinte de presă.

În acelasi timp, această a doua etapă a marcat si desemnarea în urma procedurii de licitație deschisă a celor 3 operatori ce vor gestiona activitătile de colectare si transport al deșeurilor (un operator unic), operare a investitiilor de la Ianca si Însurătei (operator FCC Environment SRL), si operare a investitiilor de la Vădeni (operator Brai-Cata SRL).

În cadrul proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brăila”, Unitățile Administrativ Teritoriale din județul Brăila au fost împărțite în 3 zone de colectare a deșeurilor, astfel:

Zona 1 – Muchea, care cuprinde: municipiul Brăila și comunele Cazasu, Chiscani, Frecăței, Gemenele, Mărașu, Măxineni, Romanu, Salcia Tudor, Scorțaru Nou, Siliștea, Tichilești, Tudor Vladimirescu și Vădeni;

Zona 2 – Ianca, care cuprinde: orașele Ianca și Făurei și comunele Bordei Verde, Cireşu, Galbenu, Grădiştea, Gropeni, Jirlău, Mircea Vodă, Movila Miresii, Racoviţă, Rîmnicelu, Surdila Gaiseanca, Surdila Greci, Șuțeşti, Traian, Ulmu, Unirea, Vişani;

Zona 3 – Însurăței, care cuprinde: orașul Însurăței și comunele Bărăganul, Berteştii de Jos, Ciocile, Dudeşti, Roşiori, Stăncuţa, Tufeşti, Victoria, Viziru, Zăvoaia.

„Statia de tratare mecano- biologica si Statia de sortare Vadeni

Deseurile reziduale colectate din zona 1 ,  respectiv Municipiul Braila și comunele: Cazasu, Chiscani, Frecăței, Gemenele, Mărașu, Măxineni, Romanu, Salcia Tudor, Scorțaru Nou, Siliștea, Tichilești, Tudor Vladimirescu, Vădeni, sunt tratate in cadrul instalatiei de tratare mecano- biologica (TMB).Capacitatea statiei de tratare mecano- biologica este de 26.000t/an. Procesul de tratare este de tip aerob si  se realizeaza in cele 7 celule ( 5 celule pentru tratarea deseurilor reziduale si 2 celule pentru tratarea deseurilor verzi, colectate din piete, parcuri, gradini). Procesul de tratare dureaza cca 28 zile in urma caruia din deseurile verzi se obtine un compost care poate fi valorificat, iar deseul rezidual  tratat, stabilizat, se elimina la depozitul ecologic Muchea. In urma tratarii cantitatea de deseuri se elimina la depozitul ecologic Tracon sau se poate preda la coincinerare.

 Statia de sortare este compusa in  doua linii de sortare , iar deseurile reciclabile rezultate sunt predate in vederea reciclarii sau valorificarii catre agenti economici autorizati.

În luna septembrie 2021 a fost semnat Contractul nr.203/28.09.2021 de “Delegare a gestiunii serviciului de operare și administrare a Stației de Sortare și a Stației de Tratare Mecano- Biologică Vădeni din cadrul „Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brăila” încheiat între UAT Județul Brăila prin Consiliul Județean Brăila în calitate de Autoritate Contractantă și S.C. BRAI-CATA S.R.L. în calitate de Operator, desemnat în urma procedurii de achiziție publică.

”Stația de transfer la Însurăței” –  Aceasta este automată, are o capacitate de  procesare de 5.000 tone deșeuri / an și deservește zona 3. Valoarea investiției este de 5.780.493,85 lei.

 Aceasta deserveste UAT Insuratei si 10 comune arondate, adica un numar de cca 46000 locuitori.

Deseurile reziduale colectate selectiv sunt compactate si transportate la Depozitul de deseuri ecologic Ianca ( realizat in cadrul SMID), iar deseurile reciclabile colectate selectiv sunt colectate in containere de 24 mc, fara a fi compactate, urmand a fi  transportate la statia de sortare Ianca.

Activitatea de operare a obiectivelor de investiții de la Ianca și Însurăței a fost delegată companiei S.C.  FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL Arad prin Contractul nr. 294/14.12.2021 “ Delegarea gestiunii serviciului de operare și administrare a Staţiei de Transfer Însurăţei,  Depozitului Ecologic și Staţiei de Sortare Ianca din cadrul “Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în judeţul Brăila”.

În luna iunie 2022 s-a semnat Contractul nr.360/07.06.2022 – Contractul de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale în Județul Brăila și activității de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în Municipiul Brăila cu Operatorul Asocierea SC RER SUD SA Lider, SC RER ECOLOGIC SERVICE SRL asociat 2 și SC RER VEST SA asociat 3. Obiectul Contractului îl reprezintă delegarea gestiunii activităților componente ale serviciului de salubrizare a localităților, respectiv:

a)        colectarea separată și transportul separat al Deșeurilor Municipale  și al Deșeurilor Similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusive fracții colectate separate, fără a adduce atingere fluxului de deșeuri din echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori,

b)        măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice pe raza UAT Brăila.

Concomitent cu derularea contractelor de lucrări, prin proiect s-au achiziționat și recipientele de colectare selectivă a deșeurilor, precum și echipamentele de transport al deșeurilor periculoase. Valoarea acstui contract de achizitie a fost de aproximativ 6.000.000 de euro.

Exit mobile version