Ședință ordinară a Consiliului Județean Brăila

Proiect de hotarare

sedinta ordinara la Consiliul Judetean

Marți, 30 octombrie, de la ora 09.00, în Sala Mare a Palatului Administrativ din Brăila, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Județean pentru luna octombrie. Cu 20 de proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, ședința se anunță însă una cu multe discuții și dispute.

Ordinea de zi a ședinței CJ Brăila din 30 octombrie: 

1.    Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Braila

2.    Proiect de hotarare privind aprobarea indreptarii unei erori materiale din cuprinsul Hotararii Consiliului Judetean Braila nr.180/26.09.2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Muzeului Brailei “Carol I”

3. Proiect de hotarare privind completarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.314/28.12.2017 privind stabilirea salariilor lunare ale personalului contractual din cadrul familiei ocupationale « Administratie » din Muzeul Brailei « Carol I »

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare  – Muzeul Brailei « Carol I » 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii imobilului situat in municipiul Braila, str. Iezerului nr. 1A, din domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila, in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila

6. Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii proiectului ,,Niciodata singuri!’’ de catreDirectia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila, finantat prin Programul de Interes Naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate

7.    Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei ce revine Consiliului Judetean Braila in calitate de membru al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania pentru anul 2018

8.    Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asociatiei “Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila“ Braila pentru anul 2018

9. Proiect de hotarare privind aprobarea valorificarii prin licitatie publica, cu strigare, cu preselectie, a unui numar de 110 arbori aflati pe terenurile apartinand imobilelor situate in Sos. Buzaului nr. 5A  si  Sos. Buzaului nr. 15A, cu un volum brut de masa lemnoasa de 71 mc

10. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii în cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, privind suprafetele de teren real masurate ale drumului judetean: DJ 212 A – traseu: Braila – Marasu si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila

11. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii în cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, privind suprafetele de teren real masurate, ale drumului judetean: DJ 221B – traseu: Braila – Vadeni si completarea datelor de identificare, in inventarul domeniului public al judetului Braila

12. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii în cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, privind suprafetele de teren real masurate ale drumului judetean: DJ 211 B – traseu: Tataru – Mihai Bravu si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila

13. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii în cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, privind suprafetele de teren real masurate ale drumului judetean: DJ 211A – traseu: Viziru – Cuza Voda si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila

14. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii în cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, privind suprafetele de teren real masurate, ale drumului judetean: DJ 203 R – traseu: Ulmu – Valea Calmatui – DN 21 si completarea datelor de identificare, in inventarul domeniului public al judetului Braila

15. Proiect de hotarare privind aprobarea inscrierii în cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila, privind suprafetele de teren real masurate ale drumului judetean: DJ 255 A – traseu: Limita judet Galati – Traian – DN 2B si completarea datelor de identificare in inventarul domeniului public al judetului Braila

16. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.1A, la Hotararea Consiliului Judetean nr. 266/27 octombrie 2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanti al aparatului propriu si al institutiilor si serviciilor publice subordonate

17. Proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20% din limitele sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrare si a cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, pentru proiectul de buget  pe anul 2019 si estimarile pentru anii 2020 – 2022

18. Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii dreptului de inchiriere al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila, pentru bunurile imobile aflate in proprietatea publica a judetului Braila si administrarea acesteia

19. Proiect de hotarare privind preluarea ca venit la bugetul local a sumei de 711.159,56 lei reprezentand excedentul anilor precedenti rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral din venituri proprii de la institutia publica Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila

20. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al judetului Braila si a Programului de investitii publice pe anul 2018

21. Raport privind activitatile desfasurate de Filarmonica “Lyra-George Cavadia” Braila si evolutia acestora

22. Raport privind activitatea desfasurata de Asociatia “Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila – anul 2018

23. Alte probleme

 

Exit mobile version