Ședință extraordinară a CLM Brăila

Astăzi, de la ora 9.00, în Sala Mare a Palatului Administrativ, va avea loc o ședință extraordinară a Consiliului Local Municipal. Pe ordinea de zi sunt incluse 17 proiecte de hotărâre, printre care și depunerea jurământului consilierilor supleanți. De asemenea, vor fi desemnați reprezentanții CLM în AGA la Braicar, APT, CUP Dunărea, HC Dunărea, Spitalul Sf. Spiridon, dar și în Consiliile de Administrație ale unităților școlare din municipiul Brăila.

Ordinea de zi a ședinței extraordinare din 13 noiembrie 2020:

 1. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Încetarea de drept a mandatului de consilier local al Domnului TABARAC ADRIAN, ca urmare a aplicării prevederilor art. 204 alin. (2)  lit. a), alin. (6) și alin. (17) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. –aviz Comisia nr. 5
 2. Depunerea jurământului.
 3. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Acordul Consiliului Local Municipal Brăila pentru punerea la dispoziția societății Administrația Piețelor și Târgurilor S.A. Brăila a bunurilor „căsuțe de lemn” tip „târg cu oblon și tejghea”, proprietate privată a Municipiului Brăila, în vederea asigurării continuității serviciului public de administrare a piețelor agroalimentare din Municipiul Brăila– avize Comisiile nr. 2 și 5
 4. Proiect de hotărâre inițiat de domnul viceprimar Alexandru Jantea – Crican privind: Desemnarea reprezentantului de drept al membrului asociat – U.A.T. Municipiul Brăila, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „DUNĂREA” Brăila și acordarea unui mandat special pentru a vota în Adunarea Generală a asociației anumite proiecte de hotărâri. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5
 5. Proiect de hotărâre inițiat de doamna viceprimar Doinița Ciocan privind: Desemnarea reprezentantului de drept al membrului asociat – U.A.T. Municipiul Brăila, prin Consiliul Local Municipal Brăila, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA” Brăila și acordarea unui mandat special pentru a vota în Adunarea Generală a asociației anumite proiecte de hotărâri. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5
 6. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea consilierilor locali municipali în Consiliile de Administraţie, precum și în componența Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Brăila. –aviz Comisia nr. 4
 7. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr. 569/23.10.2020 referitoare la „Aprobarea numărului, domeniile de activitate şi componenţa nominală a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Brăila”. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5
 8. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR ŞI TÂRGURILOR S.A. Brăila. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5
 9. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila, acţionar unic, în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea BRAICAR S.A. Brăila. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5
 10. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE  „DUNĂREA” BRĂILA S.A. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5
 11. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în Consiliul de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon” Brăila. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5
 12. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Asociației „HANDBAL CLUB DUNĂREA Brăila. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5
 13. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila în  Comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5
 14. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila, în comisiile de vânzare şi contestaţie, prevăzute de O.U.G. nr. 68/2008, privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5
 15. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Brăila. –aviz Comisia nr.5
 16. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea componenţei comisiei prevăzută de art. 3 din H.C.L.M. Brăila nr. 4/30.01.2003 referitoare la „Aprobarea novării contractelor de concesiune ce au ca obiect bunuri imobile ce aparţin domeniului privat al Municipiului Brăila, în contracte de vânzare-cumpărare”. – avize Comisiile nr. 1, 2, 3, 4 și 5
 17. Proiect de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Brăila privind: Modificarea H.C.L.M. Brăila nr. 70/27.03.2015 referitoare la „Constituirea Consiliului Consultativ al Direcţiei de Asistenţă Socială și aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Consultativ din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila”, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr. 272/27.07.2016 și H.C.L.M. Brăila nr. 121/30.03.2017. – avize Comisiile    nr. 1 și 5

Exit mobile version