Șapte ani de Filarmonică la Brăila

Cu legături istorice de Societatea Filarmonică “Lyra” , filarmonica la Brăila renaşte începând cu 2016, sub autoritatea Consiliului Judeţean Brăila, ce prin Hotărârea Nr.90 din 31.05.2016 își schimbă denumirea din Instituţia Publică de Spectacole ”Lyra” în Filarmonica “Lyra-George Cavadia”. 

Filarmonica “Lyra-George Cavadia” Brăila este cea mai tânără instituție de cultură din municipiul Brăila și din țară, șapte ani de la înființare, ce prin apariția sa a răspuns unor necesități locale mai vechi, privind valorificarea în domeniul muzical a potențialului uman existent pe plan local.

Filarmonica “Lyra-George Cavadia” Brăila este o instituție publică de spectacole (de proiecte) ce ființează sub autoritatea Consiliului Județean Brăila și are că scop principal realizarea la nivel local și județean a activității de promovare, realizare și prezentare direct către public, a producțiilor artistice, a concertelor de către interpreți și colective artistice.     

 În perioada la care facem referire, alături de Orchestra de cameră “George Cavadia” Brăila, au concertat mari personalități artistice, dirijori, soliști vocali și instrumentiști de mare valoare artistică, încântând publicul spectator cu prestațiile lor. La pupitrul dirijoral s-au aflat maeștrii dirijori: Victor Dumănescu, Nicolae Racu, Cristian Sandu, Eugen- Dan Drăgoi, Ioan Golcea, Daniel Nistor, Aurel Bălae , Cristian Marius Firca, Petrea Gogu și Ștefan Lupu, valoarea tuturor artiștilor fiind pusă în evidență, cu vorbe meșteșugite, de prof. Marilena Niculescu, Laura Sava și Alexandra Gurgu – secretarul muzical al Filarmonicii.

La inițiativa directorului instituției s-au înființat Corul Filarmonicii și Mini-orchestra de cameră în colaborare cu Liceul de Arte “Hariclea Darclee”.

Pentru ampla să activitate concertistică desfășurată pe plan local , această instituție de cultură a fost apreciată de personalități remarcabile în domeniu, fiind invitată să concerteze, pentru prima dată în istoria sa pe scena Teatrului Național de Operă și Operetă ”Nae Leonard” din Galați cât și pe scena Teatrului Municipal “Gheorghe Pastia” din Focșani, la pupitrul dirijoral aflându-se directorul filarmonicii. În anul 2020 Filarmonica a fost înscrisă în Registrul Artelor Spectacolului, la poziția 122.

  Filarmonica “Lyra-George Cavadia” Brăila a organizat și desfășurat concerte vocal-simfonice, concerte cameral-educative, concerte estivale și recitaluri vocal-instrumentale, la loc de frunte situându-se  Festivalul Național al Muzicii de Camera, SUBITO-2022, aceste activități desfășurându-se în diferite locații din municipiul Brăila (Teatrul “Maria Filotti”, Casa Tineretului, Sediul Filarmonicii, Parcul Grădina Publică), cât și în locații din județul Brăila, Casele de cultură și parcurile orașelor Făurei, Ianca și Însurăței.

          Mulțumim pe această cale sponsorilor și totodată partenerilor media pentrul sprijinul financiar și promovare. De la înființare până-n prezent,gestionarea cu mare grijă și competență a patrimoniului instituției a fost o preocupare permanentă a managementului instituției, cu privire la activitatea concertistică dar și în plan economico-administrativ. Astfel, prin grija Consiliului Județean Brăila s-a primit de la Ministerul  Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației un substanțial fond de dezvoltare ce ne-a permis achiziționarea unor mijloace fixe(instrumente muzicale profesionale, instalții de lumini, ecran led), obiecte de inventar cât și organizarea unor concerte de excepție.

În prezent, Filarmonica “Lyra-George Cavadia” Brăila își are sediul în imobilul situat la adresa din municipiul Brăila, strada Ana Aslan nr.29, ca urmare a Hotărârii Consiliului Județean Brăila nr. 212/29.09.2021, conform căreia s-a aprobat ”transmiterea imobilului aparținând Domeniului Public al Județului Brăila, situat în strada Ana Aslan nr.29, din administrarea Consiliului Județean Brăila, în administrarea Filarmonicii “Lyra-George Cavadia”.

 Astfel, instituția dispune de un spațiu generos de funcționare, având toate utilitățile conform standardelor în vigoare, fapt pentru care mulțumim conducerii Consiliului Județean Brăila, pentru deosebita susținere și apreciere. Filarmonica “Lyra-George Cavadia” Brăila își desfășoară concertele vocal-simfonice și camerale la Casa Tineretului Brăila, iar recitalurile vocal-instrumentale la sediul Filarmonicii.

Prin înființarea Filarmonicii, Brăila face parte cu adevărat din rândul marilor orașe culturale ale țării, de drept o filarmonică de proiecte, de fapt devenind una de concerte. Mulțumim Consiliului Județean Brăila pentru tot sprijinul acordat în dezvoltarea și devenirea noastră!

Mulțumim celor ce au crezut în noi, celor ce ne-au sprijinit în evoluția noastră, mulțumim publicului brăilean, tot mai numeros în ultima perioadă, pentru caldele aplauze! La ceas aniversar îi  felicit pe toți artiștii instrumentiști și angajații Filarmonicii!

Exit mobile version