Proiectul de educație ecologică ”Eco- Grădinița Brândușa”

Proiectul de educație ecologică ”Eco- Grădinița Brândușa”
Proiectul de educație ecologică ”Eco- Grădinița Brândușa”

La sediul Grădiniței cu program prelungit  nr.11  “Brândușa” din  Brăila, miercuri, 5 aprilie 2017 la ora 13:00, se va lansa  Proiectul de educație ecologică ”Eco- Grădinița Brândușa”, al Asociației ARIEL a părinților din grădiniță. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Spații Verzi 2017 – componenta Spații Verzi Urbane, de MOL România și Fundația pentru Parteneriat.

Partenerii acestui  proiect sunt: Grădiniţa cu program prelungit nr.11, Grădiniţa cu program prelungit nr.1„ Narcisa”, Grădiniţa cu program prelungit nr.37, Colegiul  Naţional „Ana  Aslan” Structura Grădiniţa cu program normal nr. 40, Şcoala  Gimnazială  „Mihail Sadoveanu”, Şcoala  Gimnazială  „Fănuş Neagu”, Grupul Şcolar  „GH. K. Constantinescu”, Liceul de Artă „Hariclea Darclee”,  Organizația Națională Cercetaşii României (ONCR) – Centrul Local Brăila, Asociaţia ARIN, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului- Căsuţa de tip familial „Fulda”, Agenţia pentru protecţia mediului, RNP ROMSILVA- Administraţia Parcul Natural Balta Mică a Brăilei R. A. (Adm. PN-BmB).

În cadrul Conferinței de lansare a proiectului se vor prezenta obiectivele și  activitățile propuse. Se va mediatiza proiectul în rândul copiilor, părinților, partenerilor și se va lansa pagina de facebook a acestuia. Se vor lua interviuri participanţilor de către „ECO-Reporterul în acţiune”, „Brânduşa te întreabă…” iar la final participanții vor scrie mesaje sub titulatura „Un gând frumos pentru un viitor verde”.

Scopul proiectului este educarea unui comportament eco-civic faţă de natură a copiilor, părinţilor şi comunităţii locale, implicarea lor în  amenajarea, întreţinerea şi protejarea spaţiilor verzi din curtea  Grădiniţei „Brânduşa” Brăila prin desfăşurarea unor activităţi de educaţie ecologică.

Amenajarea curţii grădiniţei pe arii de stimulare va fi benefică deoarece va oferi un cadru în care educatoarea va stimula copiii în învăţarea prin descoperire, în observarea directă a naturii în general şi a creşterii plantelor în particular, se vor efectua  experimente şi se vor cerceta în grup sau individual aspecte ale naturii înconjurătoare. Activităţile în aer liber, jocurile de mişcare, competiţiile sportive vor stimula şi dezvolta curajul, încrederea în sine şi în echipă.

Lucrul în echipe mixte formate din preşcolari, elevi de gimnaziu şi liceeni, părinţi şi voluntari va stimula dezvoltarea personală, educaţia pentru ocrotirea naturii şi viaţa în societate.

Proiectul urmăreşte funcţionalitatea terenului cu destinaţii de învăţământ formal şi nonformal. Preşcolarii împreună cu partenerii lor vor beneficia de un spaţiu de joacă  si de recreere la ei în cartier în care îşi pot petrece timpul liber într-un mediu curat și sănătos.

Reabilitarea spaţiului verde prin amenajarea  grădinilor ornamentale, a fermei de legume, a miniparcurilor, a spaţiilor destinate activităţilor educative în aer liber și a locului de joacă pentru preşcolari va fi un rezultat remarcabil al activităţii asociaţiei ARIEL, a părinţilor, a partenerilor din proiect, a Primăriei Municipiului Brăila în colaborare cu MOL România şi Fundaţia pentru Parteneriat.

Exit mobile version