Președintele CCIA Brăila, Ștefan Fusea a fost reales membru al Colegiului de Conducere ai Camerei Naționale

Adunarea Generală a Membrilor Camerei de Comerț și Industrie a României a ales marți, 22 noiembrie 2022, organele de conducere ale CCIR pentru
următorul mandat de cinci ani. Dl. Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța a fost reales, prin vot secret, în funcția de Președinte al CCIR.

Anterior alegerii Președintelui CCIR, Adunarea Generală a Membrilor CCIR a ales, prin vot secret, membri Colegiului de Conducere ai Camerei Naționale, președintele CCIA Brăila, dl. Fusea Ștefan, fiind reales în această structură. De asemenea, au fost realese conducerile Comitetelor Camerei Naționale

Președintele CCIA Brăila, dl. Fusea Ștefan a fost ales ca Președinte al Comitetului pentru politici în comerț și servicii cu rang de Vicepreședinte la
nivel de reprezentare.

Exit mobile version