Silviu Mares 2 aprilie 2020
MFP lansează și în luna iulie noi emisiuni de titluri de stat pentru populație

Instituțiile publice, operatorii economici și alte entități decât instituțiile publice vor putea efectua plăți, din conturile deschise la unitățile trezoreriei statului, pe bază de ordin de plată multiplu electronic (OPME), în conformitate cu prevederile unui proiect de ordin al ministrului finanțelor publice.

Direția Generală a Finanțelor Publice face câteva precizări cu privire la aceste plăți:

1. Ordinul de plată multiplu electronic (OPME) se depune on-line prin sistemul Forexebug, respectiv prin serviciul „Depunere declarații”;

2. Persoanele din cadrul instituțiilor publice care semnează ordinul de plată multiplu electronic (doua semnături electronice) trebuie să fie înrolate în sistemul național de raportare Forexebug și să corespundă cu persoanele menționate în fișa specimenelor de semnături depusă la unitatea trezoreriei statului prin care își gestionează bugetul propriu;

3. Persoanele desemnate de operatorii economici și alte entități decât instituțiile publice, care semnează Ordinul de plată multiplu electronic (o singură  semnatură electronică), trebuie să fie înrolate în Spațiul Privat Virtual (SPV) ca reprezentant legal, reprezentant desemnat sau împuternicit pentru aceștia și să corespundă cu persoanele menționate în fișa specimenelor de semnături depusă la unitatea trezoreriei statului prin care aceștia își desfășoară activitatea.

4. Fișa de specimene depusă de operatorii economici și alte entități trebuie să conțină și informațiile referitoare la codul numeric personal/număr de identificare fiscală

5. Operatorii economici și alte entități care au aprobate în fișa specimenelor de semnături persoane distincte care semnează ordinul de plată pentru trezoreria statului (OPT) cu semnătura 1 și semnătura 2, pot utiliza Ordinul de plată multiplu electronic (OPME) numai în cazul în care decid că plățile pot fi efectuate prin utilizarea unei singure semnături și depun la unitatea trezoreriei statului o nouă fișă a specimenelor de semnături în aceste condiții.

Comentarii