Precizări de la AJPIS referitoare la plata indemnizației lunare de însoțitor pentru persoana cu handicap grav

Având în vedere sesizările primite de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Brăila referitoare la plata indemnizației lunare de însoțitor pentru persoana cu handicap grav, conducerea AJPIS Brăila a venit cu unele precizări.

”Conform art.42 alin.4 din Legea nr.448/2006, adulții cu handicap grav sau reprezentanții legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav, părinții/reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav, persoana/familia care are in plasament un copil cu handicap grav, pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare. Conform art.43 alin.1, indemnizaţia lunară este în cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradația 0, stabilit potrivit prevederilor legale care reglementează nivelul de salarizare a personalului plătit din fonduri publice.

Potrivit art.43 alin.2, plata indemnizaţiei lunare de insoțitor se asigură de primăriile în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap grav.

Conform art.42 alin.2, persoanele cu handicap grav care au şi calitatea de pensionari de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate pot opta pentru indemnizaţia pentru însoţitor prevăzută de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice sau pentru asistent personal.

Conform art.77 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, indemnizaţia pentru însoţitor reprezintă 80% din valoarea unui punct de pensie si se suportă de la bugetul de stat, respectiv de la sistemul de asigurari sociale in care a fost asigurat.

Conform art.58 alin.3, adultii cu handicap vizual grav primesc pentru plata însoţitorului o indemnizaţie echivalentă cu salariul net al asistentului personal gradaţia 0, stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Conform alineatului 10, sumele aferente platii acestor indemnizatii se asigură prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidaritatii Sociale, iar plata acestora se realizează de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială prin agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti.” a precizat directorul executiv al AJPIS Brăila, Georgeta Adetu.

Exit mobile version