Peste 5 miliarde de euro au la dispoziție autoritățile publice pentru investiții în modernizarea și dezvoltarea orașelor și comunelor

Peste 5 miliarde de euro, cuprinse în nu mai puțin de 13 scheme de finanțare, cu alocări între 90 de milioane de euro și Programul Regional, cu peste 4 miliarde euro, au la dispoziție autoritățile publice locale în această toamnă, sume ce pot fi accesate de Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, creșterea eficienței energetice – prin investiții în energie verde, mobilitate și regenerare urbană.

Autoritățile publice locale au la dispoziție peste 5 miliarde de euro, bani proveniți din fonduri europene, pentru dezvoltarea comunităților din toată România, iar o parte din schemele de finanțare au deja Ghiduri disponibile, pentru care avem proiecte în lucru și pe care ne pregătim să le depunem. Ne bucurăm să avem peste 30% cotă de piață din proiectele depuse pe majoritatea schemelor dedicate autorităților publice, ceea ce se traduce în sute de proiecte care au obținut finanțare și autorități care derulează proiecte importante pentru revitalizarea comunităților pe care le reprezintă. Mulțumim celor 400 UAT care au ales să lucreze cu noi în acest an”, a declarat Roxana Mircea, managing partner REI Grup.

Din totalul celor peste 80 de specialiști REI Grup, aproximativ jumătate sunt responsabili de scrierea, implementarea și monitorizarea proiectelor pentru autoritățile publice.

Un număr de circa 40 dintre colegii noștri din toată țara sunt responsabili cu pregătirea, scrierea, implementarea și monitorizarea tuturor proiectelor derulate în parteneriat cu autoritățile publice, iar echipa dedicată Unităților Administrativ Teritoriale se regăsește în toate cele 13 orașe în care suntem prezenți cu birouri. Anul 2023 a fost unul cu foarte multă activitate pe zona de proiecte publice, de aceea și noi ne-am concentrat mai mult în această direcție, pentru a răspunde cu promptitudine tuturor oportunităților de finanțare din acest sector. Sfătuim UAT să verifice specialiștii cu care aleg să lucreze, fie că vorbim de consultanți sau proiectanți, să solicite și să valideze un istoric, să analizeze numărul de angajați, să evalueze competențele acestora privind achizițile în SEAP, totul pentru a nu rata aceste finanțări extrem de importante tuturor comunităților din România”, a completat Roxana Mircea.

Lista principalelor scheme de finanțare Octombrie – Decembrie – Autorități Publice

Octombrie – Platforme gunoi de grajd – PNRR – C3

  1. Buget: 228,3 mil. EUR
  2. Solicitanți eligibili: UAT (Unități administrativ teritoriale) municipii, orașe și comune cu minimum 500 UVM, ideal pe zone cu nitrați;
  3. Valoare eligibilă proiect: maximum 1 mil. EUR;
  4. Cofinanțare: 0%; consultanța și proiectarea sunt eligibile;
  5. Activități eligibile:
  6. construirea și dotarea de platforme (4tipuri de platforme, minim 2.000 mp necesari, inclusiv teren extravilan/pășune);
  7. modernizare platforme existente: dotarea cu utilaje și echipamente specifice.

Octombrie – Noiembrie – Fondul pentru Modernizare – UAT

(Recomandăm instalarea pe acoperiș, iar la sol crearea de capacități de maxim 400 kwh)

Octombrie – Noiembrie – Eficiență energetică pentru clădiri publice – AFM

Octombrie – Noiembrie: Programe Regionale, minimum 500 mil. EUR / regiune

Proiecte de digitalizare a administrației publice locale

  1. Finanțare: 98%
  2. Cheltuieli eligibile: investiții în dezvoltarea infrastructurii, serviciilor și echipamentelor IT (hardware & software)

Eficiență energetică clădiri publice

Exit mobile version